Järfälla gospel inledde Ekumeniska böneveckan

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i 75 länder. Den infaller varje år i januari och firas i Järfälla av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Aspnäskyrkan och Heliga trefaldighets katolska kyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

I Järfälla inleddes böneveckan i Aspnäskyrkan med att Järfälla Gospel från Svenska Kyrkan var gäster i kyrkan. Från kyrkan gästade också prästen Omar Ud-Din. Det var Johan Valinder som hälsade gästerna välkomna till kyrkan och som också var mötesledare. Järfälla Gospel från Svenska kyrkan var dagens musikaliska gäster och sjöng med glädje och entusiasm. Körens ledare är Monika Bjerkerot:

 – Kören i nuvarande sammansättning har funnits i sju år och består av ett 60-tal medlemmar. Vi sjunger gospel och vi sjunger i många olika sammanhang där vi möter människor som vanligtvis inte går i kyrkan.

Reser ni också i turnéer utanför Stockholm?

 – Ja, vi har till exempel varit på en fantastisk resa till Amerika där vi verkligen fick uppleva gospelns hemland på ett speciellt sätt. Vi sjöng i kyrkor i mycket fattiga områden bland annat. Där fick vi verkligen se och förstå vad mycket gospelsången betyder för människor som lever i ganska svåra förhållanden.

Hur ser den närmaste framtiden ut för kören?

 – Vi planerar för en stor satsning 24–25 mars då vi får besök av en kör ifrån Sundsvall, vi kommer att ha en vårkonsert 27 maj i Viksjö kyrka bara för att nämna ett par saker. Jag vill också säga att man gärna får komma till oss och sjunga. Vi är åldersmässigt mellan 20 och 65 år och har en fantastisk skön gemenskap. Att sjunga kör är nyttigt och skapar både glädje och gemenskap, samtidigt som man glädjer en publik! säger körens ledare Monika Bjerkerot.

Omar Ud-Din präst, i Svenska Kyrkan Järfälla, var dagens predikant. Han grundade sin predikan i berättelse om där Jesus får besök av en romersk officer som hemma har en tjänare som är svårt sjuk. Han kommer till Jesus för att han vill att Jesus ska bota tjänaren där hemma. Han trodde verkligen på att Jesus kunde bota mannen. Omar Ud-Din:

 – Tron är det som skapar gemenskap kring Jesus. Tron på det han gör och erfarenheten av hur tron på honom förvandlar människor. Tro är också det som förenar kristna kyrkor runtom i Järfälla och runtom i världen. Ekumenik handlar inte om enhetlighet, att vi alla ska klä och bete oss likadant inför Gud. Ekumenik handlar om enighet om att Gud är Gud och vi blott bristfälliga människor, sa Omar Ud-Din och fortsatte:

 – Och Jesus botar officerens tjänare - för att visa att han har kommit för att ge världen, hela världen liv. Jesus vill inte grunda en ny judisk sekt, en liten Jesus-rörelse som skiljer sig lite grann från andra religiösa rörelser. Jesus vill ge nytt liv åt alla människor. Fattiga, sjuka, förtryckta men också betrodda ledare. Officerare och meniga.

 – Vi får be med Salomos ord ur Första Kungaboken: Gud, hjälp oss att i våra kyrkor välkomna människor som inte är som vi. Gör oss lyhörda, gör oss tjänstvilliga och gör oss tålmodiga. Så att alla jordens folk får lära känna ditt namn. Hjälp oss att leva så att våra kyrkor blir platser byggda för att helga ditt namn, avslutade Omar Ud-Din sin predikan.

Fakta: