Pingstförsamlingen Södvik har firat hundraårsjubileum

Bildades 1917 med 14 medlemmar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

1917 bildades församlingen med 14 medlemmar. Totalt har över 500 personer varit inskrivna som medlemmar och församlingen har i dag 40 medlemmar. Jubileet började på lördagskvällen den 14 oktober med samkväm. Det visades ett bildspel över församlingens historik fram till verksamheten i dag. Några gäster delade minnen.

Ölandsgruppen, som var aktiv på 1970-talet, sjöng flera sånger. Högtiden fortsatte under söndagen med förmiddagsmöte då grannförsamlingar gratulerade och pastor Fredrik Crona från Lorensbergskyrkan i Kalmar predikade. Lördagen den 21 oktober är grannar och bybor inbjudna till en fest i kyrkan. Det är med stor tacksamhet församlingen blickar bakåt och med tillförsikt framåt där man fortsatt önskar vara till välsignelse för människor på norra Öland.

Annette Gren Johansson