Rysk kyrkoledare inspirerade

Pavel Bak berättade om sovjettiden och det nuvarande arbetet i öst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

- Det var en chockartad upplevelse. Allt hände över en natt. Plötsligt kunde vi tala öppet Nu fick vi möta en frihet som vi knappast ens hade kunnat drömma om.

Ungefär så uttryckte sig den ryske kyrkoledaren Pavel Bak när han vid fyra tillfällen fredag-lördag den 16-17 mars i Missionskyrkan i Nässjö berättade om sitt arbete i Ukraina och numera i Moskva.

Här fick man möta en man som det kunde skrivits både en och två böcker om.

Han berättade om sovjettiden, om den nya tiden som följde och om hur församlingen kan arbeta i dag.

Pavel följde sin dröm och startade en församling på 90-talet i ett litet rum i familjens lägenhet i Ekaterinburg som ligger öster om Uralbergen. Verksamheten utvecklades. Pavel fick efter hand uppgiften att bli ledare för en form av huvudkyrka inom den evangeliska kyrkan.

Så småningom flyttade familjen till Moskva där Pavel i dag har en liknande uppgift.

Även om materialismen blivit som en slags religion för många vill Pavel ändå se ljust på framtiden. Församlingen bedriver ett intensivt arbete där man inte minst gör betydande sociala insatser. Man hjälper barn som är drabbade av autism och man har ett stort missionsarbete där man inte minst uppmuntrar den vietnamesiska kyrkan som växer i Ryssland.

Arrangemanget i Nässjö skedde i samverkan med Equmeniakyrkan och Missionskyrkan i Nässjö. Pavel Bak har i årtionden haft goda kontakter med Sverige. Bland besökarna vid veckoslutet fanns bland annat Jan Erixon, som dels varit riksevangelist, men som också arbetat 27 år med olika hjälpinsatser i Ryssland.

Holger Jonasson