”Låt Frälsningsarmén söka bidrag för att påverka Ekho”

Nu går Svenska evangeliska alliansen, SEA, ut och uppmanar Frälsningsarmén att söka bidrag för att påverka Ekho.– När nu staten genom Ungdomsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till Ekhoi syfte att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning, bör Frälsningsarmén i sin tur ansöka om stöd att påverka Ekho, menar Stefan Gustavsson, generalsekreterare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Uppmaningen kommer sedan Dagen uppmärksammat att Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer, Ekho, beviljats 355 000 kronor i projektbidrag från Ungdomsstyrelsen för att påverka Frälsningsarmén.

Fråga om prejudikat

Projektet syftar bland annat till att även hbtq-personer ska få bli soldater och officerare inom Frälsningsarmén. Ekho ska också samla in berättelser från hbtq-personer inom Frälsningsarmén som senare ska skicka ut i bokform till kårerna runt om i Sverige.

– Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén ekonomiskt stöd för att påverka Ekho:s bibeltolkning, säger Stefan Gustavsson i ett pressmeddelande.

Stefan Gustavsson frågar sig om Ungdomsstyrelsens beslut sätter ett prejudikat för framtida projektbidrag med mål att ändra fristående organisationers övertygelser och ideologier.

Öppet och demokratiskt samhälle

– Kan till exempel SEA få projektbidrag för att förändra Humanisternas kritiska inställning till religion? Kan Rojalistiska föreningen få bidrag till att påverka Republikanska föreningens kritiska syn på monarkin? Kan Sveriges Djurbönder få statens hjälp att ändra Veganföreningens kritiska inställning till köttproduktion?

I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt påverka den allmänna opinionen. Det gäller både Ekho och Frälsningsarmén, fastslår Gustavsson.

”Djupt problematiskt”

– Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation. Genom beslutet att stötta en viss bibeltolkning, kliver Ungdomsstyrelsen över gränsen till att bli teologisk skiljedomare. Vi har väl inte längre en statskyrka i Sverige som bestämmer den rätta bibeltolkningen?!

Frågan om bibeltolkning, liksom andra livsåskådningsfrågor, bör avgöras i öppen debatt med staten helt utanför, menar Gustavsson.