Ledande teolog går ur Svenska kyrkan

En av ledamöterna i Svenska kyrkans läronämnd, prästen och professor Eva Hamberg, har fått nog. Nu hoppar hon av sitt uppdrag i läronämnden, avsäger sig prästämbetet och avslutar medlemskapet i Svenska kyrkan.– Jag har en skyldighet att markera. Är jag med i Svenska kyrkan är jag medansvarig för den sekularisering som ätit sig in i kyrkan, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att ledamoten Eva Hambergs avhopp sammanfaller med utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna är ingen slump. Förra veckans utfrågning blev droppen som fick bägaren att rinna över.

– Det gjorde att jag gick ur snabbare. Om Svenska kyrkans blivande ärkebiskop inte kan stå för den apostoliska troskännelsen utan bortförklarar den, då har sekulariseringen gått långt.

– Bara det att de får frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed och inte kan svara tydligt på den frågan, utan svävar på målet. I och med detta vänder sig Svenska kyrkan ifrån den världsvida kyrkan.

Vad är det i den apostoliska trosbekännelsen som du åsyftar?

– Antje Jackelén säger till exempel att jungfrufödseln är av metaforisk betydelse. Flera av kandidaterna säger att det inte finns någon risk för dubbel utgång trots att Jesus själv aldrig sagt något sådant. Det är allvarligt om Svenska kyrkan vilseleder i sådana frågor.

”Varför går de inte ur?”

Eva Hamberg har under sin akademiska karriär forskat kring sekulariseringsprocesser, nu menar hon att den har gått allt snabbare, även i Svenska kyrkan.

– Så länge folk inte lämnar så kan Svenska kyrkans ledning fortsätta på den inslagna linjen även om det bevisligen inte är någon framgångsstrategi. Det gäller även de inom frikyrkan som är dubbelanslutna. Jag förstår inte varför de inte går ur.

Om du anser att Svenska kyrkan är på väg åt fel håll, borde det inte vara bättre att stanna kvar och påverka inifrån genom till exempel läronämnden?

– Nu går det inte längre. Jag har haft ett inifrånperspektiv i ett kvarts sekel, och gjort kyrkan medveten om sekulariseringen. Ingen kan säga att jag inte har försökt, men det har ingen som helst effekt.

Rädsla för att predika om Jesus

Eva Hamberg spar inte på krutet i sin kritik mot Svenska kyrkan. Hon menar att det finns en bristande vördnad för den treenige Guden och att man inte vågar predika om Jesus under högmässan.

– Dessutom finns den en klar brist på tolerans inom Svenska kyrkan. Kandidaterna var ju noga med att prata om vikten av dialog, det låter fint, men det är bara floskler. Egentligen förföljer kyrkans ledning de grupper som tycker annorlunda. Håller man inte med i ämbetsfrågan så blir man inte prästvigd. Det är väldigt lågt till tak.

Ska du gå med i någon annan kyrka nu?

– Jag får tänka över det. Jag vill inte tillhöra någon frikyrka som präglas av samma sekularisering, så det får nog bli Evangeliska frikyrkan eller Pingst. Vi får se var jag passar bäst, och vilken församling som vill ta emot mig som medlem. Jag får lära känna dem först. Jag vill verkligen inte vara utan en kyrka.

Känner du sorg nu när du tagit beslutet att lämna ett sammanhang som du stått så nära under flera decennier?

– Det har varit en sorg under lång tid. Nu känns det bra att lämna Svenska kyrkan bakom mig. Jag har gjort vad jag har kunnat, så nu kan jag med gott samvete lämna det sammanhanget.

Ärkebiskopen och ordföranden i Svenska kyrkans läro­nämnd, Anders Wejryd, avböjer att kommentera Eva Hambergs avhopp.