12 maj 2021

En tidning på kristen grundLedare

Är missionen trovärdig?

Det är svårt för kyrkan att sända ut människor för att göra sådant den inte ägnar sig åt hemma

Endast för prenumeranter
Fler artiklar