Ledare

En frikyrkofeminism på frammarsch - men hinner frikyrkan med?

Den som har örat mot marken kan höra början på en frikyrklig gräsrotsrörelse med unga och frustrerade kvinnor. De går nu. Går frikyrkorna med dem?

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Hösten 2017 skakades hela samhällen av metoouppropen. Så även våra frikyrkor. Uppropens fokus var sexuella övergrepp, men även mäns attityder gentemot kvinnor, könsroller och förtryckande strukturer belystes. Samfundsledare talade omskakat om ett välbehövligt paradigmskifte. Och med rätta! Men skakades vi tillräckligt?

Samtalet om jämställdhet har länge förts utanför frikyrkoväggarna – alldeles för sällan innanför.

Som vanligt när kyrkan undviker att adressera det som många talar om har tomrummet fyllts av andra aktörer.

Här behöver frikyrkan samfällt och var för sig, från samfundsnivå till individnivå, idka självrannsakan.

På Instagram följs Evangeliska frikyrkan, Pingst Sverige och Equmeniakyrkan av drygt 6000 personer – tillsammans. Feministpastorn, det vill säga Esther Kazen, med lugnt sagt uppseendeväckande inlägg, följs av drygt 20 000 personer.

Jesusfeministpodden, det vill säga Sarah Grenholm och Katarina Hedman som nyligen var engagerade i en livlig debatt i Dagen, bekänner sig till radikalfeminismen eftersom de menar att ett jämställt samhälle inte är möjligt inom rådande samhällssystem och ägnar sig åt att dissekera vad de kallar för patriarkala bibeltolkningar. Strax efter årsskiftet hade den inte ens ett halvår gamla podden fått 20 000 lyssningar.

Vad säger det oss? Ja om inte annat så att Feministpastorn och Jesusfeministpodden lyckas tala om frågor som många bevisligen känner ett stort behov av att prata om.

Den som har örat mot marken kan höra början på en frikyrklig gräsrotsrörelse med unga och frustrerade kvinnor. De går nu. Går frikyrkorna med dem?

Se det alltså som en varning och en uppmuntran. En varning: Om frikyrkorna inte ger sig in i samtalet och inte vågar brottas med frågor kring jämställdhet för att söka hållbara svar på de aldrig så provocerande frågorna, riskerar svaren att formuleras utifrån kamp och vrede. Risken är att vi kör från ett dike till ett annat. Vi behöver bli fler som engagerar oss och söker svar på frågorna. Det behövs svar som inte säger att kvinnor måste bli som män. Svar som inte säger att alla män bär på en kollektiv och ofrånkomlig evig skuld.

Det behövs svar som ser att vägen till en förändrad värld är förvandlade hjärtan. Svar som räknar med försoning och Gud.

En uppmuntran: Det finns inte bara en, utan flera generationer kallade och utvalda kvinnor som väntar på att andras och egnas attityder som framgångsrikt hållit dem borta från att bidra till att förvandla den här världen ska synliggöras och omintetgöras. Föreställ er vilken skillnad de kan göra, i församlingen, i samhället, ja för hela världen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig