Ledare

Frida Park: Att hålla staten borta från döden borde vara liberal principfråga

Liberalerna, med det förpliktigande namnet, vill driva på för en utredning om aktiv dödshjälp.

Det är inte utan att vän av ordning undrar vad som hände med den viktiga liberala kritiken av förstatligande. Har Liberalerna så färgats av det svenska, i globalt perspektiv världsunikt, höga förtroendet för storebror staten?

När döden förstatligas och inte längre får ha sin naturliga gång tenderar statens intrång, så som i så många andra frågor, att öka i omfattning. Om fysiskt lidande ska regleras bort, varför inte känslomässigt? Från andra länder som infört dödshjälp vet vi att det sluttande planet har en oroväckande brant lutning. Rätten till sin död omvandlas alltför lätt till en plikt att dö – för att inte ligga staten eller anhöriga till last.

Det borde vara en liberal principfråga om något.

Läs mer | Man döms till fängelse för dråp på sin svårt sjuka hustru

Läs mer | Liberalerna vill utreda aktiv dödshjälp

Fler artiklar för dig