29 november 2021

En tidning på kristen grundLedare

Frida Park: Männen håller på att överge kyrkan

Män söker svar. Men de svaren verkar komma någon annanstans ifrån än kyrkan.

Kyrkorna leds av män, men i kyrkbänkarna fattas männen.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Trenden är densamma över västvärlden: Männen överger kyrkan. Fortfarande stämmer det att bland pastorer och talare dominerar männen. Men tittar vi på närvaro och engagemang när det gäller till exempel konserter, väckelsemöten, bönemöten, konferenser retreater är kvinnor i majoritet. Det gäller för övrigt även de teologiska utbildningarna, såväl Svenska kyrkans som de frikyrkliga, vilket betyder att inom några år är även det teologiska ledarskapet kvinnodominerat.

Den kyrka som av så många beskylls för att vara patriarkal är motsägelsefullt nog på väg att överges av männen. Kyrkorna leds av män, men i kyrkbänkarna fattas männen.

Nej, män är inte ointresserade av existentiella frågor, sammanhang eller gemenskap. Män söker svar. Men de svaren verkar komma någon annanstans ifrån än kyrkan. Amerikanska studier pekar på att de som i högst grad lämnar kyrkan är vita män med arbetarklassbakgrund. Är kyrkan på väg att bli en kyrka enbart för kvinnor och medelklass? Det vore allvarligt.

Det finns många orsaker till de frånvarande kyrkmännen. En del menar att det som lite slarvigt kallas för kyrkans feminisering de senaste årtionden bidragit till att alienera män. I takt med att fler kvinnor välbehövligt och välkommet intagit kyrkans värld har män slutat se den som sin. Nej, strävan efter jämställdhet, oavsett om vi talar om samhälle eller kyrka, är inte fel. Men det vore allvarligt och exkluderande om denna strävan kidnappats av vissa ideologiska positioner. Män som känner sig föraktade av kyrkan kommer troligtvis inte att komma till kyrkan.

Vägen framåt kan aldrig vara att försöka vrida klockan tillbaka till en mer mansdominerad kyrka. Inte heller ansatser att attrahera män utifrån en klichéartad bild av manlighet, till exempel genom en slags omvänd Kristamässa för karlakarlar, kommer bidra till att lösa problemet.

Så hur vänder vi trenden? Det börjar med insikt. Det behövs en balans i kyrkans teologi och uttrycksformer mellan manligt och kvinnligt. Vad sägs om att se över dagens verksamhet utifrån detta?

Det är till exempel inte ovanligt att många lovsånger handlar om Jesus som ”min själs älskare” eller att hans skönhet eller mildhet prisas. Mer sällan sjunger vi sånger som talar om Guds styrka, rättfärdighet eller som Martin Luther: Om Herrens smorde som för oss ut i striden mot världens furste i ”Vår Gud är oss en väldig borg”.

Gud skapade oss till sin avbild. Till man och kvinna skapade han oss. Kvinnor är mer benägna att visa sig sårbara, att dela sina känslor med andra medan män i högre grad värderar självständighet och att klara sig själva. Alla dessa sidor ryms i skaparen och behöver rymmas i kyrkans förkunnelse och liv.

Kristen tro är mer än feel-good. Kanske behöver kyrkan tala mer om livets utmaningar? Om tron som en hård kamp? Kristen tro är mer än känslor. Kanske behöver kyrkan tala mer om det logiska med kristen tro (det är ingen slump att apologetiknätverken ofta domineras av män)? Kristen tro är mer än fina betraktelser. Kanske behöver kyrkan tala mer om hur de fina principerna kan omsättas i praktiken? Helt säkert är det något både män och kvinnor kan uppskatta.

Läs också Pastor: En utmaning att locka fler män till gudstjänsterna

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare