23 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Sjukvården behöver stark medicin

Att svensk sjukvård har problem är ingen nyhet. Tvärtom svämmar medierna över av berättelser både från patienthåll och om hur en alldeles för fåtalig personal drabbas av etisk stress när de inte har möjlighet att göra sitt jobb. Men så kallade anekdotisk bevisföring räcker inte. Det behövs också hårda fakta.

Socialstyrelsens årliga rapport slår fast att svensk sjukvård är av mycket hög kvalitet men att problemen när det gäller att få del av vården är stora och växande.

För sjätte året i rad får färre patienter sin operation utförd inom de 90 dagar som vårdgarantin stipulerar. Ett är säkert: Här räcker det inte med plåster och värktabletter. Svensk sjukvård behöver stark och verksam medicin.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare