27 november 2021

En tidning på kristen grundLedare

Elisabeth Sandlund: Äldre förtjänar bli valfråga 2022

Coronakrisen har blottlagt svagheterna i den svenska äldrevården med brutal tydlighet.

På Berga vård- och omsorgsboende i Solna har närmare en tredjedel av de gamla dött i covid-19. Åklagare har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Vad kommer vi att minnas när den akuta coronakrisen är över? Naturligtvis hur vi själva påverkades, vare sig det stannade vid en påfrestande tid av social isolering eller gick så långt som till egen eller anhörigas sjukdom. Men därutöver finns det kollektiva minnet, det som är gemensamt för hela samhället. Då handlar det inte bara om att komma ihåg utan om att dra slutsatser och genomföra förändringar. Högt upp på den listan måste sveket mot de riktigt gamla stå.

Coronakrisen har blottlagt svagheterna i den svenska äldrevården med brutal tydlighet. Under lång tid har gamla fått erfara bristerna, anhöriga slagit larm, sakkunniga debattörer ropat på reformer. Men det krävdes ett illasinnat virus som sprider svår sjukdom och död för att uppnå allmän uppmärksamhet.

”Vi kan alla idka självkritik”, förklarade socialminister Lena Hallengren (S) i söndagens Agenda i SVT, och presenterade en diger lista: ”regering, olika partier, kommuner, huvudmän, och både offentliga och privata vårdgivare”.

Ja, det stämmer att det inte går att peka ut en syndabock och tro att problemen därmed är lösta. Men samtidigt är risken överhängande att ansvaret blir så delat och utspätt att det inte går att utkräva av någon. Den utredningskommission som statsministern vill tillsätta så snart krisen är över måste få som en prioriterad uppgift att kartlägga systemfelen i äldrevården.

Att få en tydlig bild av vad som gått snett är bara början. Det viktiga är nästa steg, att utarbeta och genomföra de förändringar som gör att en allt mer åldrande befolkning kan få en fungerande och människovärdig vård och omsorg i normala tider med en struktur som klarar också en krissituation.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson satte fingret på en öm punkt när han i Agenda uttryckte sin överraskning över hur stora skillnaderna var mellan landets äldreboenden när det gäller beredskapen inför coronautbrottet. Boven i dramat menar han är den bristande styrningen.

Äldreomsorgen är en kommunal angelägenhet. Det innebär med nödvändighet att bilden blir splittrad. Sett ur den enskildes perspektiv handlar det om ett grymt postkodlotteri, där mantalsskrivningsadressen avgör om man drar en vinstlott eller går på en nit när omsorgsbehovet uppstår.

Kommunalt självstyre är en grundbult i det svenska samhällsskicket men riskerar alltid att bli en helig ko som inte får oroas eller störas. Precis som när det gäller sjukvården kräver en fungerande äldreomsorg nationella riktlinjer – tvingande regler som garanterar en minimistandard parat med en övervakning som inte lägger­ fingrarna emellan när brister uppdagas.

Det som hänt är en tragedi. Men den kan bli en utgångspunkt för en konstruktiv process. Politiker och partier som förmår tänka nytt har stora möjligheter att utnyttja opinionsläget. Ingen bör förvånas om äldreomsorgen blir en av de stora frågorna när det drar ihop sig till val.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare