14 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Det pågår en kamp om folkbildningen

Idén med folkbildningstraditionen är att människor själva ska kunna organisera sig och studera områden som de finner intressanta. Meningen är att det i förlängningen ska resultera i demokratisk fostran. Det är därför beklagligt att folkbildningen systematiskt misstänkliggörs, av exempelvis Jan Sjunnesson, som PK-etablissemangets verktyg.


Av den anledningen är det angeläget att de som mottar miljoner i folkbildningsbidrag granskas och, om det finns goda skäl, att bidrag dras in på det sätt som nu skett i Göteborg. En granskning av Ibn Rushd är därför välkommen så att de får chansen att rätta till de problem som tycks föreligga. Det är viktigt både för själva folkbildningsidén och för att den muslimska delen av befolkningen inte ska gå miste om viktig demokratisk fostran.


Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Fler artiklar från Ledare