14 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Låt kyrkorna fira påskdagens glädje

Det är mycket vi alla har lärt oss under det senaste årets pandemi. Det gäller också Folkhälsomyndigheten och därför föreslår myndigheten återigen nya regler beroende på hur allvarlig smittspridning som föreligger. De nya reglerna träder i kraft den 11 april och innebär att det från och med detta datum blir tillåtet med 50 gudstjänstdeltagare när smittspridningen är som störst.

Påskdagen infaller precis en vecka innan de nya reglerna träder i kraft.

Om förordningen gällt från och med den 4 april hade kyrkorna kunnat fira gudstjänst med 50 deltagare. Kyrkorna ska naturligtvis ta sitt ansvar i den allvarliga situation vi befinner oss i, men det är svårt att se hur en vecka gör skillnad. Detta år skulle det vara en extra stor glädje att fira uppståndelsen.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar