11 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Felaktiga beslut leder till mänskliga tragedier

Stora brister hos Försäkringskassan måste rättas till

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att ha tummen i ögat på Försäkringskassan. Det är en viktig uppgift eftersom de beslut som fattas om sådant som sjukpenning och aktivitetsersättning får stora konsekvenser för människors hela tillvaro. Nu visar en granskning på stora brister i handläggningen. För mer än var tionde av de slumpvisa fall som studerats har avslagsbeskedet varit felaktigt och i ytterligare ett stort antal fall har utredningen brister. Eller också har Försäkringskassan inte gjort tydligt varför beskedet blev negativt, vilket försvårar ett överklagande. Sådant som gått snett måste självfallet rättas till. Men lika viktigt är att åtgärder sätts in som förebygger fler mänskliga tragedier.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare