16 september 2021

En tidning på kristen grundLedare

Kärleken mellan trossyskon är drivkraften

Ekumenik del tre: Därför vill Dagen dra sina strån till den ekumeniska stacken

En hög med Dagen-tidningar utspridda över ett bord. Infälld bild på Frida Park.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ekumenik engagerar. Både när det fungerar väl – och när det utmanar. Dagen följer siffrorna över vad som fångar våra läsares intresse. Ett exempel som många intresserar sig för är Bjärka-Säby och relationen mellan pingstförsamlingen i Linköping och Ekumeniska kommuniteten som vi skildrat i en rad artiklar. Ett exempel som därtill visar precis hur svårt ekumenik kan vara.

Samarbete mellan olika kyrkliga traditioner kan vara till välsignelse och innerlig glädje till alla Guds folk. Men ibland kan det skava. Det visar på behovet av dialog och tillit. Men ekumeniken i sig är aldrig valbar, som Elisabeth Sandlund skrivit om tidigare i sommar. Det är Jesus själv som uppmanar oss att älska varandra. En nog så stor och svår utmaning. Därför har Dagen som ambition att driva på, att vara ekumenisk motor.

Dagen är en ekumenisk tidning. Inte bara till ägandeskap utan också till inriktning. Vi är stolta över och vårdar våra rötter i frikyrkan samtidigt som vi eftersträvar ett allkristet perspektiv på kyrka och samhälle. Det innebär att vi aktivt söker efter att skildra hela kristenheten, i ämnesval och i val av intervjupersoner. Händer det något i ett sammanhang vill vi undersöka hur det ser ut i andra, både i Sverige och globalt. Men vi stannar inte där.

Vi är stolta över och vårdar våra rötter i frikyrkan samtidigt som vi eftersträvar ett allkristet perspektiv på kyrka och samhälle.

—  Frida Park

Dagen vill bidra till bred samverkan mellan olika traditioner inom kristenheten. Och detta kan aldrig begränsa sig till att handla om ekumenik på nationell nivå, vid sammanträdesborden. Den är förvisso av stor vikt. Men den viktigaste samverkan sker på lokal nivå, som Fredrik Wenell skrev om förra veckan. Som när flera av kyrkorna i Leksands kommun samarbetar för att erbjuda ungdomar en positiv och trygg samlingsplats med vuxennärvaro på Solvi SMU-gård under sommaren. Och det visar också på en annan viktig aspekt.

Det är när ekumeniken blir uppdragsfokuserad som skiljelinjer blir mindre åtskiljande. Visst bör man vara realist och medge att det är lättare att hitta samförstånd med den som har liknande bibelsyn. Men när Leksands unga samtidigt som de tuggar på en bulle eller två får möjligheten att höra talas om Jesus spelar teologiska mellanhavanden om dop, nattvard eller samkönade vigslar inte en framträdande roll. Likadant när en pingstvän tillsammans med en svenskkyrklig hjälper någon ur rännstenen. Men det innebär inte att lärofrågor i sig skulle vara oviktiga.

Ekumenik innebär inte att släta över olikheter. Att medvetandegöra och ge verktyg till ökad förståelse för skiftande ståndpunkter är nog så viktigt. Därför eftersträvar Dagen att kunna bidra med sakkunnig analys och fördjupning. Ett exempel är dokumentet om Ekumenikens knäckfrågor: dopet, nattvarden, ämbetet, medlemskap och kyrkan.

Ekumenik är också en av anledningarna till varför Dagen välkomnar debatt. Det öppna samtalet med högt i tak är viktigt. Genom att tydliggöra avgörande skiljelinjer men också var samsyn råder ges läsarna både möjlighet att skapa sig en egen uppfattning men också till att få en ökad förståelse för den som ser annorlunda på saker och ting. Just nu pågår ett samtal om hur synen på samkönade äktenskap påverkar ekumeniken. Ett annat handlar om partipolitikens vara eller icke vara i kyrkan. Ett tredje om kyrkornas framtid efter pandemin. Med kärleken till nästan i fokus är det fullt möjligt samtala sakligt och respektfullt om det som annars kan vara svårt.

Gud är en Gud av mångfald. Den som är trygg i sin egen identitet, sitt sätt att tillbe och sin bibelsyn kan möta, samtala, samverka och berikas av hela kristenhetens skatt. Då spelar det mindre roll om någon har en helt annan bakgrund, andra lovsånger eller annorlunda liturgi.

Ekumenikens roll är inte att rangordna, bedöma eller underkänna andras sätt att närma sig Gud.

—  Frida Park

Det ska snarast ses som en förutsättning, inte ett hinder, för ekumeniken att vara förankrad i sin egen tradition, och därför ser Dagen det som viktigt att bidra till ökad kunskap. Ekumenikens mål är nämligen inte att utplåna olika traditioners egenart. Inte heller att rangordna, bedöma eller underkänna andras sätt att närma sig Gud. Det är fullt möjligt att utan att för den skull hålla med om allt vad Katolska kyrkan lär likväl instämma i påvens ord om vikten av kärleken mellan kristna: “Kärlek är inte en platonisk och idealistisk filosofi, utan något konkret. Den handlar om att ge sitt liv för andra, precis som Jesus gjorde”.

Visst är det inte alltid enkelt att älska den som tror och tycker olika än en själv. Men Bibeln säger att Guds kärlek finns utgjuten i våra hjärtan. De som tagit emot Guds kärlek leds vidare till att älska varandra – och andra. Som ledarredaktionen skrivit tidigare vill Dagen verka för en kristenhet som ser Bibeln som Guds ord även i vår tid, bekänner Jesus Kristus som frälsare och herre och låter den helige Andes vind vara det som blåser samman kristna från olika miljöer och bakgrund. Den kristenheten har framtiden för sig. Tillsammans, som syskon i Guds barnaskara.

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar