Ledare

För SD verkar religionsfriheten vara utan betydelse

Kommentar. Jomshofs motioner pekar på en skrämmande attityd.

Elisabeth Sandlund, i korthet.

I nio motioner från en och samma riksdagsledamot föreslås än den enda, än den andra inskränkningen av religionsfriheten. Och det är inte vilken nybörjare i politiken som helst som skriver utan Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof. Han skäms inte för att utgångspunkten är att motarbeta islam, som han menar inte hör hemma i det svenska samhället, och han hävdar att man inte kan gömma sig bakom religionsfriheten.

Så uttrycker sig bara den som inte har förstått vad religionsfrihet är och vad den syftar till. Den är inte ett begrepp som politiker kan handskas med efter eget gottfinnande utan en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Och precis som Svenska missionsrådets Kristina Patring betonar är en av dess viktiga funktioner att ge religiösa minoriteter skydd.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig