Ledare

Shekarabi en resonerande och eftertänksam minister

Fredrik Wenell: Socialdemokraten ger otydliga signaler om civilsamhället

Ardalan Shekarabi var otydlig om civilsamhället när han intervjuades av Dagen.

Formatet för Dagens och Uppsala Pingstkyrkas partiledarsamtal passade socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi som handen i handsken. Samtalen som söker sig bortom polariseringen och siktar på de värderingar som partierna grundar sig på var Shekarabis hemmaplan.

Ministern framstod som välgrundad i den socialdemokratiska ideologin samtidigt som han resonerade och inte framstod som “han som bestämmer” (som ofta sades om Göran Persson). Men det blev också tydligt att han, om det behövdes, vågade ta beslut av mer pragmatisk karaktär.

Som exempel på det pragmatiska förhållningssättet pekade han på att han efter mycket reflekterande och en hel del inre brottningskamp kunde förlika sig med en stramare migration. Det bar honom emot eftersom han själv såväl varit flykting, fått utvisningsbeslut som varit gömd. Men i mötet med kommuner som gick på knäna tvingades han att ge efter. Det visar att det är skillnad på ett ideologiskt motstånd mot migration och en situation när förändrade omständigheter inte ger politikerna något val.

Konfessionella friskolor antas försvåra integrationen och mötet med andra som tycker och lever annorlunda.

—  Fredrik Wenell

Däremot gav Shekarabi dubbla signaler om civilsamhället. Han var å ena sidan den förste av politikerna som självmant tog upp civilsamhällets betydelse när han fick 10 miljarder att dela ut. Han ville stärka dess möjligheter att utföra sitt viktiga arbete.

Men det blev lite tunt och inte alls så betryggande när han på känt socialdemokratiskt manér ville stoppa konfessionella friskolor. Skolorna är alldeles för homogena och likriktar för mycket, enligt Shekarabi. Han återkom till att religion måste människor välja fritt utan inblandning av andra, och där kommer de till korta.

Hans hållning grundar sig på den av socialdemokratin så omhuldade idén om skolan som en smältdegel där elever ska lära sig att umgås med människor från många olika sammanhang. Konfessionella friskolor antas försvåra integrationen och mötet med andra som tycker och lever annorlunda.

Men det bortser från det faktum att om närhetsprincipen skulle vara allenarådande är det mycket som talar för att segregationen skulle öka, inte minst i förhållande till klass. Och det är väl knappast vad Socialdemokraterna önskar. Det är något som, trots Shekarabis goda intentioner, skorrar när det gäller socialdemokratin och civilsamhället. Religion är enligt en hel del undersökningar en alldeles utmärkt metod att öka integrationen snarare än försvåra den.

Men, det skulle göra det politiska klimatet gott om fler politiker hade samma resonerande och reflekterande ton som Ardalan Shekarabi. På det området imponerade han stort.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig