Ledare

Nästa generation får tänka om kring ekonomin

Kyrkans utmaning i lågkonjunktur är att fortsätta uppmuntra givande

Inte sedan 1996 har hushållen sett så negativt på ekonomin. Och konjunkturinstitutets senaste barometer visar på en kommande lågkonjunktur. Vi har en tuffare ekonomisk privatekonomi att vänta. Utvecklingen med årliga reallöneökningar på över två procent årligen är ett avslutat kapitel. Under en lång följd av år sedan 1995 har vi haft stadig ekonomisk tillväxt. Detta har vi skrivit om tidigare på ledarplats.

Unga människor födda på 1990-talet är påverkade av denna utveckling. Enligt generationsforskare Anders Parment (P1-morgon 10/8) är det under perioden 16-24 år som man präglas av hur man tänker om välfärd och ekonomi. Tillsammans ställs vi alla inför nya nödvändiga prioriteringar.

De som starkt påverkats av möjlighet till ständigt utökad konsumtion kommer alltså behöva tänka om. Konsumtionen handlar inte bara om nya kläder, upplevelser eller andra typer att tillfälliga investeringar som exempelvis smarta prylar och annan elektronik. Vi har framför allt ökat vårt låneutrymme för nyare och större hus, flera bilar i familjen och dyrare hemestervanor eller utlandssemester efter pandemin.

Kyrkan behöver fortsätta våga utmana medlemmarna att våga ge.

—  Lennarth Hambre

Utmaningen för kyrkan kommer att vara en beslutsamhet kring att våga utmana medlemmarna att fortsätta ge och kanske överväga ett ökat givande. Dagen har tidigare rapporterat (2/8) om givandet i de större frikyrkoförsamlingarna. Alltför få bär det tunga ekonomiska ansvaret för hela församlingens verksamhet. Utmaningen blir att motivera alla åldrar att ta ekonomiskt ansvar!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig