Ledare

Viktigaste valfrågorna enligt Dagens ledarredaktion

Dagens ledarredaktion säger ifrån.

I en serie om sex delar har Dagens ledarredaktion skrivit om valets viktigaste frågor. I tisdags publicerades den sista delen – om gängkriminalitet. Vår ambition har varit att dels visa på dimensioner som ofta faller i skymundan när politiker tävlar om att ha rappaste formuleringarna och alltför ofta fastnar i symbolpolitik.

När de flesta partierna vill dra ned på biståndet argumenterar vi för effektivt, säkert och höjt bistånd – utan värdekolonialism.

När politiker ropar på hårdare straff skriver vi om vikten av att samtidigt bygga ut kriminalvården och motverka nyrekryteringen av allt yngre barn.

När politiker ropar “stäng alla religiösa friskolor” lyfter vi barns rätt till andlig utveckling – i alla skolor. Det behövs mer – inte mindre bön – i skolorna.

Dagens ledarsida - i opposition mot en kyligare samhällsanda sedan 1945.

När politiker vill avskaffa stöd till trossamfund visar vi hur det faktiskt är kyrkorna som stödjer staten med alla sina ovärderliga insatser för samhällets allra mest utsatta – inte tvärtom.

När politiker vill utreda dödshjälp poängterar vi att alla, oavsett var man bor i landet, har rätt till en värdig ålderdom och en välfungerande palliativ vård – livshjälp till alla.

När politiker glömmer att allt börjar med en nära anknytning och gör det svårare för familjer att ge tid och kärlek lyfter vi behovet av närvärme.

Dagens ledarsida – i opposition mot en kyligare samhällsanda sedan 1945.

Här hittar du alla valledarna:

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig