Ledare

Orimligt att foster med ”fel kön” sorteras bort

Fosterdiagnostiken ställer individer och samhälle inför svåra frågor

Har ni uppmärksammat “Rocka sockorna” någon gång? Föredömligt lyfts olikheter, funktionsnedsättningar och Downs syndrom i skolor, föreningar, församlingar – och på många andra ställen i det offentliga Sverige. Men hur många av dessa ivriga viftare av udda sockor reflekterar över att det snart inte finns några sockor att rocka? Att det snart inte föds några barn med Downs syndrom i Sverige?

Allt fler använder sig av KUB- och NIPT-test för att tidigt in i graviditeten, till exempel för att få reda på barnets kön och om det finns några kromosomavvikelser. Är det rimligt att valmöjligheterna sträcker sig till att sortera bort foster, till exempel för att de har “fel” kön?

Många, även de som ropar högst i kören om att “grundslagsskydda aborträtten” skulle nog instämma i att det kan leda till ett samhälle ingen av oss egentligen vill se.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig