Ledare

Elevers engagemang bör uppmuntras inte motarbetas

Kommentar. Ny generation ger elever hopp

I helgen samlades femhundra elever i Annexet precis bredvid Aviciiarena i södra Stockholm. Det var den kristna elevorganisationen Ny generation som samlade deltagare från sina skolgrupper ute i landet på en plats. Det intressanta med samlingen var att den både handlade om att uppmuntra varandra och ge inspiration och redskap till den egna gruppen.

Ny generation är en organisation som vill ge stöd till elever att själv starta kristna skolgrupper. Riksorganisationen ger redskap och uppmuntran. Men grupperna som startas är inte något som kommer utifrån eller uppifrån utan inifrån elevers egen drivkraft. Det är därför något som bör uppmuntras och något att inspireras av. Trots det motarbetas elevernas engagemang ibland. En del skolor är så rädda för det konfessionella att elever inte får starta grupper. Men borde inte elevers engagemang vara något som alltid borde uppmuntras såvida det inte utgör ett uppenbart hot?

Ett av de områden som Ny generations skolgrupper gör mycket bra inom är att förmedla hopp på ett sätt som passar den egna åldersgruppen. Och hoppet verkar inte stanna bara hos den egna gruppen utan finns för hela den skola de verkar på. Det är därför svårt att förstå varför en del rektorer är så rädda att göra fel att de inte uppmuntrar engagemanget. Är det något som behövs mer av, inte mindre, är det elever som engagerar sig sig för trivseln och miljön på sin skola. Att ingjuta hopp måste väl vara positivt även på en offentlig skola eftersom kristna skolgrupper borde vara experter på just hoppet.

Fler artiklar för dig