Ledare

Ulf Kristersson borde lära av Finlands president Niinistö

Kommentar. Politikerna vill ha trons frukter men inte den näring som gör att frukten växer.

Att den svenske statsministern uppmanar till bön i samband med den ekumeniska böneveckan i januari kommer förmodligen inte ske. Men det sker i Finland. Den finske presidenten Sauli Niinistö har offentligt gett sitt stöd till den ekumeniska böneveckan. Det gäller självklart inte en bön om väckelse men väl om samhällets gemensamma ansvar för de utsatta.

Det är symptomatiskt att det är på det diakonala området som religionen främst erkänns – hjälpen till de utsatta. Gott så, men alla vet att tro inte kan reduceras till att vara snäll och göra gott. Däremot är det positivt att Finlands president offentligt medger att bönen och tron är avgörande för kyrkors sociala engagemang. Utan den grunden blir tron reducerad till en alternativ socialtjänst.

Kommer vi få höra ett sådant erkännande från svenska politiker?

Svenska politiker vet att den diakoni som kyrkorna, utan undantag, utför klarar sig inte staten utan. Det är många luckor i välfärdsstatens lapptäcke som täpps till av kyrkor och andra trossamfund. Ändå sitter det offentliga erkännande långt inne om den betydelse tron har för det diakonala engagemanget. Politikerna vill ha trons frukter men inte den näring som gör att frukten växer. Näringen är givetvis bön, bibelläsning, tillbedjan och trons gemenskap. Ulf Kristersson, se och lär av Niinistö.

Fler artiklar för dig