9,5 teser för Kyrkan

Av Dagens ledarredaktion

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Dokument: Dagens ledarredaktion har satt samman 9,5 teser för framtidens kyrka. Vi lät sex teologer granska dem. Läs resultatet här. 

1. Evangelisationsuppdrag. Kyrkan ska i varje läge ta sitt av Kyrkans Herre givna evangelisationsuppdrag på allvar och aktivt söka former för att sprida det kristna budskapet i samtiden så effektivt som möjligt.

2. Profetisk diakoni. Kyrkan ska förmedla hopp till de utsatta genom praktisk och profetisk diakoni. Kyrkans uppgift är att mätta de som hungrar men också att slå larm om missförhållanden i samhället och kräva förändring.

3. Levande församlingar. Som motkraft till individualism och egoism i samhället ska Kyrkan fokusera på betydelsen av gemenskapen i levande församlingar. Guds rike gestaltas i hur vi lever tillsammans.

4. Olika åsikter. Som motkraft till polariseringen i samhället ska Kyrkan visa hur man kan vara oense utan att ha ihjäl varandra.

5. Allas lika värde. Som motkraft till uppluckringen av människovärdet ska Kyrkan vara en garant för alla människors lika värde i alla lägen, oavsett nationsgränser och vid livets början och slut

6. Ansvar för skapelsen. I en tid av oro för jordens framtid ska Kyrkan stå för hopp men också allvar genom att lyfta fram förvaltaransvaret för Guds skapelse och argumentera för ett ansvar för miljön från teologisk utgångspunkt.

7. Gott liv mer än konsumtion. Kyrkan ska förkunna och visa på en annan definition av det goda livet. I dag drivs människor mot en idealbild där det goda livet blir synonymt med konsumtion av prylar, information, upplevelser och kickar. Kyrkan ska uppmuntra till andra prioriteringar och en annan livsstil.

8. Mindre byråkrati mer Jesus. Alla beslut i Kyrkan ska byråkratiprövas. Leder det Kyrkan gör till att människor kommer till tro på Jesus Kristus och fördjupas i sin tro eller leder det till ökad byråkrati?

9. Bildning. Kyrkan ska utforma en bildningsvision och våga ligga i framkant när det gäller samtidsförståelse. Människor ska utrustas att möta verkligheten med Bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra. Alla barn, unga och vuxna ska erbjudas undervisning i kristen tro.

9,5. Gud har humor. Kyrkan och Kyrkans folk ska aldrig glömma att Gud har humor.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.