Adventsuppropet är bara början

Förhållandet mellan kyrka och skola kräver fortsatt diskussion

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Nu ligger bollen hos utbildningsminister Jan Björklund (FP) och hans regeringskolleger. 81 130 svenskar har sagt sitt genom sin namnteckning. Skoleleverna måste få samma möjlighet som ministrarna och regeringskansliet, att avsluta höstterminens arbete med ett besök i kyrkan där psalmer sjungs, ett kristet budskap förmedlas och välsignelsen uttalas. För nog kan det ses som en fingervisning att överlämnandet av Adventsuppropets namninsamling till Jan Björklund sammanföll med den traditionsenliga julandakten i S:ta Clara kyrka, där alla dessa ingredienser på ett självklart och naturligt sätt var för handen.

”Kampanjjournalistik”, fnyser någon. ”Tveksamma utgångspunkter i ett sekulariserat land”, hävdar en annan. ”Inget som kristna bör ägna sig åt”, säger en tredje.

De kritiska rösterna mot Adventsuppropet saknas inte men det överväldigande intrycket är att frågan väcker ett starkt folkligt engagemang, för att inte säga vrede.

Det visste vi inte när vi drog igång namninsamlingen. Det kunde ha stannat vid en rännil av namnlistor till redaktionen. I stället blev det en störtflod från hela Sverige och från alla sammanhang, inte bara från kyrkor utan också från helt profana arbetsplatser och grannskap.

Inte visste vi heller att frågan skulle få en samlande och enande effekt på kristenheten genom en uppbackning av aktörer som står för vitt skilda teologiska hållningar. Det är en styrka i sig och av principiell betydelse, något att bära med sig i framtiden när skyttegravarna grävs på nytt och debattklimatet hårdnar.

Alldeles oberoende av sakfrågan blir Adventsuppropet och det som nu följer ett uppmuntrande tecken för dem som på helt andra områden slåss för sina rättigheter.

Det går att åstadkomma förändringar, även om det tar tid. Ibland är en kraftfull opinionsyttring av detta slag en verksam metod, i andra sammanhang handlar det om att ständigt hamra på samma spik, att låta droppen urholka stenen, att inte ge upp i kampen för det man är övertygad om är rätt.

Dagen har skrivit mycket om Adventsuppropet de senaste två-tre veckorna. Men den som tänker att nu är det slut har fel. Det här är bara början. Diskussionen om förhållandet mellan skola och kyrka fortsätter. Här finns mycket att tillägga. Och det är självklart att Dagen nära kommer att följa det arbete som inleds på Utbildningsdepartementet i januari och rapportera hur det utvecklas. Att ändra lagar så att tolkningsutrymmet inte ger felaktigt utslag är inget som görs över en natt. För detta måste 81 130 personer – och alla andra som inte hann med att skriva på listorna – ha respekt. Men vi ska göra vad vi kan för att ha tummen i ögat på ministern.

Det får bli vårt nyårslöfte två veckor i förväg.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt