Aktuellt befäste RFSU-monopol

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Frågor om liv och död bör behandlas med varsamhet och omsorg i medierna. De är komplicerade och lämpar sig därför illa för tvärsäkra påståenden. Och de rör vid människors innersta känslor och tankar, alldeles oberoende av vilken livsåskådning den som läser, lyssnar eller tittar anser sig ha.

Särskilt illa blir det när reportrar, programledare och inbjudna gäster går på i ullstrumporna i SVT:s nyhetssändningar.

Att bolagets verksamhet enligt avtalet med staten ska kännetecknas av opartiskhet och saklighet är långt ifrån problemfritt. Saken ställdes på sin spets i samband med bokmässan i slutet av september, när högerextrema Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk släpptes fram i rutan i en debatt.

”Demokrat får ’debattera’ mot extremist i Aktuellt. Programledaren fördelar ordet i opartisk anda. Lögner sprids. Vad håller SVT på med?” twittrade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och fick medhåll av SVT:s programchef som gjorde en ordentlig pudel. Lärdomen blev att alla ämnen inte lämpar sig för diskussion mellan två skenbart jämbördiga personer utan att vissa teman med fördel behandlas på annat sätt, exempelvis genom att programledarna ställer kritiska och utmanande frågor.

Mot den bakgrunden bör man kanske inte bli förvånad när RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros på måndagskvällen ensam fick göra tjänst som expert på frågan om aborter och abortmotstånd i Ryssland och annorstädes.

RFSU är ingen opartisk aktör utan en organisation med en tydlig agenda där kvinnans oinskränkta ensamrätt till sin egen kropp, inklusive det barn som hon bär i sin livmoder, är ett mantra som inte får ifrågasättas.

Ingen skugga ska falla över Ljungros. Hon gjorde precis det som är hennes uppgift i den roll hon har. Hon fördömde det arbete som bedrivs i Ryssland för att minska antalet aborter genom att erbjuda gravida kvinnor stöd och hjälp. (Reportern i inslaget använde för övrigt den krassa ordvändningen ”ta bort barnet” som synonym till ”abort”.)

Ljungros pekade på motsvarande tendenser i andra länder, framför allt Polen. Hon uttryckte sin oro över de beslut som USA:s tillträdande president kan komma att fatta. Och hon återupprepade den ståndpunkt som RFSU envist klamrar sig fast vid, att den juridiska kampen för samvetsfrihet för enskilda barnmorskor bara handlar om ett ”strategiskt och slipat” abortmotstånd i syfte att ”ta makten över kvinnornas kroppar”.

Här, om inte tidigare, borde Aktuellts båda programledare ha reagerat. I brist på extern motdebattör till RFSU:s representant borde de kritiska frågorna ha kommit. Men av detta fanns inte ett spår i det förhållandevis långa inslaget. Tittaren lämnades i sticket.

RFSU:s monopolställning som åsiktsmaskin om och expert på allt som har med sexualliv att göra befästes ytterligare. Av saklighet och opartiskhet fanns inte ett spår.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Böneutrop
Kyrka och politik