Allt annat än ordning och reda

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Rättsmedicinalverkets generaldirektör litar på sina experter. Justitieminister Morgan Johansson litar i sin tur på Rättsmedicinalverket. Den övergripande principen om ”ordning och reda” i migrationspolitiken har fått såväl tjänstemän som politiker att ta på skygglapparna och peta in öronpropparna för att slippa ta del av den massiva och väl underbyggda kritiken mot den metod som valts för att bestämma åldern på unga personer som söker asyl i Sverige.

Att säga att det har gått prestige­ i frågan är bara förordet till en sorglig historia som i grund och botten handlar om människors överlevnad och framtid.

För den ensamkommande tonårspojken från Afghanistan som får beskedet att så kallade vetenskapliga metoder slagit fast att han är 19 år och inte 17 som han själv hävdar slås tillvaron i spillror. Han rycks upp från det familjehem där han funnit trygghet, han tvingas sluta skolan där han hunnit börja ana konturerna av ett vuxenliv i frihet, han tvångsförflyttas till en förläggning för vuxna och risken att han sätts på ett plan till Kabul ökar radikalt.

När sådana livsavgörande beslut fattas måste säkerheten vara så stor att de inte kan ifrågasättas. Annars blir orden om ”ordning och reda” inget annat än ett dåligt skämt.

Och nu duggar ifrågasättandena tätt samtidigt som de ansvariga slår ifrån sig kritiken i stället för att ta den på allvar.

Den undersökande journalistik som Svenska Dagbladet ägnat sig åt den senaste tiden förtjänar högsta betyg. Tidningen har helt enkelt gjort det jobb som myndigheterna borde ha utfört själva genom att kvalitetssäkra sin metod innan den togs i bruk.

Det visar sig att samma experter som utformat tekniken med röntgen av knäleder för RMV:s räkning dömer ut resultatet. Vissa röntgenbilder är så dåliga att de inte kan användas som underlag, andra ger upphov till motsatt slutsats än den som RMV:s datorer kommit fram till. Rättsläkare träder fram och säger att de inte kan ta ansvar för bedömningarna, att de bara signerar utlåtandet utan att ta ställning till deras innehåll. Social­styrelsen svär sig fri från att ha rekommenderat metoden. Men inget tycks hjälpa.

Det samfällda ramaskri som borde­ höras när en rättsskandal uppdagas har än så länge ute­blivit, även om företrädare för V och C höjt sina röster i riksdagen.

I en insiktsfull krönika i Dagens Nyheter pekar Kristina Lindqvist på parallellen med forna tiders rasbiologiska betraktelsesätt: ”De som drabbas av detta rättshaveri tillhör ett annat slags vi, och deras öde kan därför inte generaliseras till oss andra. De är undantagsmänniskor. Deras knän och tänder riskerar aldrig att bli våra.”

Tveksamma och rent felaktiga­ åldersbestämningar är en katastrof för den som utsätts för dem. Men det nonchalanta tillvägagångssättet drabbar oss alla. Det är ett allvarligt samhällsproblem med långsiktiga konsekvenser när principen om alla människors lika värde successivt gröps ur och medmänskligheten sätts på undantag.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.