Balansen verkar inte ha fungerat inom EFK

Det är ingen tvekan om att Evangeliska Frikyrkan befinner sig i en ledningskris efter att såväl missionsdirektor Daniel Norburg som tre styrelseledamöter lämnat sina poster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Nyhetsuppdatering 6/3 - Även EFK:s styrelseordförande Henrik Melkstam lämnar sitt uppdrag.

Om vad som ligger bakom ges inga klara besked mer än att det handlar om sådant som ledarstil när det gäller Norburg respektive om styrelsens interna arbete beträffande de tre ledamöterna, som i och för sig anser det riktigt att missionsdirektorn fick avgå.

Krisen inom EFK har varit under uppsegling under en längre tid. Det blir uppenbart nu i efterhand att det låg mer än vad som offentligt yppats bakom såväl Norburgs långa period av arbetsbefrielse före och efter årsskiftet som den omstrukturering av ledningen som meddelades bara för ett par veckor sedan.

När Daniel Norburg för knappt tre år sedan, i maj 2014, utsågs att efterträda Anders Blåberg som missionsdirektor var det med det uttryckliga uppdraget att förnya EFK i vad som kallades ett omtag.

En process av det slaget är krävande för alla som är verksamma i organisationen, särskilt när den är förenad med besparingar, och alldeles särskilt för den som står i högsta ledningen.

Den kräver fingertoppskänsla och förmåga att gå före och peka med hela handen men samtidigt lyssna in medarbetarna och få dem med på vägen framåt. Det är viktigt i alla sammanhang, men alldeles speciellt i en folkrörelse, och det förefaller som att den balansen inte har fungerat i Norburgs och EFK:s fall.

Nu står den decimerade styrelsen inför en viktig uppgift, att hitta en ny ledare som kan göra ännu ett omtag och föra upp EFK på rätt spår igen. Kanske blir lösningen det som diskuterades redan när Norburg utsågs, ett delat ledarskap, där olika personers kompletterande gåvor tas till vara på bästa möjliga sätt.

Men det är viktigt att inte måla EFK:s situation i alltför svarta färger. För medlemmarna som samlas till gudstjänst denna söndag har inget förändrats, även om självfallet de lokala församlingarna mår bra av att en fungerande central organisation kommer på plats så fort som möjligt. Och om textläsning och predikan följer kyrkoåret är temat passande nog Prövningens stund.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.