Dagens ledarredaktion: Vi vill vara ett forum för samtal i svåra frågor

SVT:s reportageserie om församlingen i Knutby har väckt stort intresse och genererat ett överflöd av debattinlägg i Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vår ambition har varit att vara ett forum för samtalet och att låta många röster komma till tals, på debattsidorna men också på nyhetsplats, med intervjuer med ledande företrädare för Pingst som varit direkt involverade som Monica Winerdal (1/7) och Sten-Gunnar Hedin (2/7).

I debattinläggen har synpunkter framförts om vilken betydelse som teologi i allmänhet och karismatik i synnerhet haft i den tragedi som utspelat sig. Frågor har väckts om den roll pingströrelsen spelat i den utdragna processen fram till församlingens nedläggning. Trots att Daniel Alm redan gett sin syn i ett inlägg (26/6) ville vi därför erbjuda honom ännu ett tillfälle att kommentera och bemöta kritiken.

Läs mer Sten-Gunnar Hedin välkomnar offentligt samtal om Knutby

Läs mer Nu talar Monica Winerdal öppet om år av själavård i Knutby

Läs mer Daniel Alm: Därför har Peter Halldorf fel om Knutby

 

Av detta finns inte mycket i artikeln på debattsidan i dagens tidning. I stället tar Alm chansen att kritisera Dagen för att vi inte gett Pingst FFS odelat stöd och problematiserar det faktum att Dagen sedan länge är en ekumenisk tidning. Det finns skäl att påminna om vad Felicia Ferreira påpekade den 24/1: ”Det finns ingen annan tidning i Sverige som så ofta och omfattande rapporterar om vad som händer i rörelsen. Dagen vill vara en tidning för hela den svenska kristenheten som lyfter fram sådant som är positivt i samfunden men vid behov också höjer ett varningens finger. Det viktiga är att vi granskar med vännens ögon, aldrig kritiserar för kritikens egen skull eller utifrån förutfattade meningar utan alltid med ambitionen att bidra konstruktivt till utvecklingen.”

Läs mer Med anledning av Daniel Alms kritik mot Dagens ledarsida

 

I sakfrågan står vi fast vid vår uppfattning att det behövs en djupgående analys av Knutby ur pingströrelsens perspektiv som görs tillgänglig för alla.

Daniel Alm hävdar att varken bibelsyn eller karismatik hade någon större betydelse för det som skedde i Knutby utan att det i första hand handlade om gruppdynamik. Har han rätt innebär det att mönstret kan upprepas någon annanstans där de teologiska förtecknen är annorlunda, i trosrörelsen, i EFS, i Equmeniakyrkan … Just därför behövs en utvärdering – för att hjälpa andra sammanhang att inte behöva genomlida en likartad tragedi, när något som i grunden är gott spårar ur, genom att peka på vad som gjordes rätt och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Om Pingst inte ser behovet för sin egen del finns det alltså skäl att lyfta blicken och se till hela den svenska kristenhetens bästa. Samtidigt skulle, som Dagen skrev på ledarplats (3/7), en sådan granskning bidra till att motbevisa dem som felaktigt vill sektstämpla hela pingströrelsen, något som ingen debattör och självfallet inte heller Dagens ledarsida hemfallit åt. Det borde stå klart för var och en som har följt vad som publicerats de senaste veckorna.

Dagens ledarredaktion

Läs mer Daniel Alm: Pingst har inget att dölja om Knutby

Läs mer Frida Park: Öppna samtal om Knutby motverkar felaktig sektstämpel

Läs mer Joel Halldorf: Smärtsamt att min lojalitet ifrågasätts

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner