Dags för Norden att byta riktning

Sverige bör pressa grannländerna i flyktingfrågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Trycket på de svenska gränserna har minskat, senaste veckan kom 695 asylsökande enligt Migrationsverkets egen statistik. Rent taktiskt har de politiska förändringarna således lyckats, men flyktingarna finns förstås kvar, borttränga ut i köer och att försöka hitta andra möjliga vägar in i något av alla de länder som deklarerat att de inte vill ta emot dem.

Nödvändigheten i att finna goda lösningar som utgår ifrån flyktingarnas behov snarare än ländernas kvarstår således.

På EU-nivå har samordningen inte fungerat, de nationella viljorna har gått på tvärs alltför mycket och spelats ut mot varandra. Med en god och jämn fördelning hade belastningen på de olika länderna blivit oerhört mycket mindre, till och med tämligen försumbar i det stora hela.

Med en sådan gemensam överenskommelse hade Sveriges inslagna väg högst troligt inte förändrats i höstas eftersom det var den stora mängden asylsökande på kort tid som var skälet till omsvängningen.

När synkroniseringen inom EU inte fungerat tillfredsställande så blir alternativet att ta tag i frågan i andra konstellationer där gemensamma hållningar kan mejslas fram och sjösättas. Och i dag möts en sådan potentiell grupp.

För på onsdagen träffas de nordiska samarbetsministrarna i Finland. På agendan finns flyktingsituationen och en möjlighet till konstruktiva lösningar för krisens utsatta människor borde vara inom räckhåll.

Det är förstås dock något som, tyvärr, lär få sorteras in under kategorin utopiska drömmar.

Sannolikheten att Norge, Finland­ och Danmark, som antingen­ har invandringskritiska­ partier i regeringen eller som stödparti, skulle vara beredda att förändra sin politiska riktning får nämligen bedömas som låg.

Men ändå måste det vara Sveriges ingång i samtalet: Att försöka förmå de nordiska grannländerna till ökad generositet så att hjälpen för flyktingar förstärks.

Dessutom skulle en sådan positiv överenskommelse skapa ett exempel att ta med vidare till EU med potentiell positiv spridningseffekt.

Så även om möjligheterna är små är ingen annan svensk ingång i samtalet möjligt, annars sviks den solidariska grundinställning och vilja som präglade landets politik ända fram till senhösten.

För möjligheten att hjälpa finns förstås, om viljan existerar. På tisdagen sa Jordaniens kung Abdullah till BBC att hans land nu ”nått bristningsgränsen och behöver hjälp”. Detta efter­ att Jordanien, med cirka 6,5 miljoner egna invånare, har tagit emot över 635 000 syrier de senaste åren – vid sidan om det stora antalet flyktingar från andra länder som man också härbärgerar.

Vilja och anständighet mäktar med mycket. Det är inte för sent för de nordiska länderna att ta intryck och förändra.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.