Dags för svensk självrannsakan

Asylsökande stängs ute, konvertiter skickas tillbaka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Kritiken mot Donald Trumps dekret om inrese- och flykting­stopp är med all rätt hård. Amerikanska storföretag som Google, Starbucks och Ford protesterar, inte bara därför att reglerna hindrar deras verksamhet utan också därför att de strider mot grundläggande värderingar. Människor demonstrerar på flygplatserna i USA. En miljon britter skriver på namnlistor där de kräver att den amerikanska presidenten inte välkomnas i Storbritannien.

I kören av proteströster ljuder även sådana från Sverige. Skamligt vore det annars. ”Allt annat än bra”, som statsminister Stefan Löfven uttryckte det på tisdagen, är faktiskt i mildaste laget.

Det är bara att konstatera att Trump faktiskt menade vad han sa under valrörelsen och att han var beredd att sätta sina ord i verket. Upprördheten är befogad. Men innan Sverige som nation slår sig för bröstet är det på sin plats med en viss självrannsakan.

För det första: Också Sverige har stängt sina gränser för asylsökande. Det är en förmildrande omständighet att det skedde först efter att vårt lilla land på kort tid tagit emot fler flyktingar från krigshärdarna i Mellanöstern än vad det gigantiska USA mäktat med. Men principen är densamma.

Människor som behöver en fristad får för tillfället inte chansen att söka sig en sådan, vare sig i USA eller i Sverige, ja, knappast i övriga Europa heller.

För det andra: Med rätta förskräcks vi över att den amerikanske presidenten de facto diskriminerar människor med en viss livsåskådning, i detta fall muslimer. En religionsfrihet som inte gäller alla är inte ens värd papperet den är nedtecknad på. Också på denna punkt behöver Sverige sopa rent framför den egna dörren. Människor som tvingats fly på grund av att de tillhört en kristen minoritet eller som hotas av förföljelse och död i sina tidigare hemländer när det blir känt att de blivit kristna under sin tid i vårt land lever här och nu i skräck för att bli utvisade.

De finns i våra församlingar, i landsorten lika väl som i storstäderna. Iraniern Hamid Aryan, om vars hungerstrejk Dagen berättade i tisdagstidningen, är bara en i raden av förtvivlade människor, som är övertygade om att de går mot en säker död i ett land som inte vill veta av dem.

Att Migrationsverkets handläggare inte förstår vad det vill säga att vara kristen är ingen ny företeelse. Den har belysts vid upprepade tillfällen under årens lopp.

Kristna företrädare har försökt bidra med information men det verkar vara svårt att utrota den seglivade uppfattningen att detta med att vara kristen handlar om att ha teoretisk kunskap om den kristna läran eller kyrkans traditioner. Eller att den som blivit kristen kan välja att tiga med sin tro, att inte berätta för andra ”vad vi har sett och hört”.

”Den som är döpt och bekänner Jesus som Herre räknas världen över som kristen”, skrev Linda Alexandersson i sin gästkrönika i förra veckan. Det är ett faktum som svenska myndigheter måste ta till sig och acceptera.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.