Det är människor som hamnar i kläm

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Stuprörssamhället förnekar sig inte. När staten drar ner på den personliga assistans som Försäkringskassan råder över, med allvarliga konsekvenser för många med funktionsnedsättning, ökar i stället kostnaderna i kommunerna. Redan för 2016, innan det statliga besparingsraseriet satte in på allvar, var ökningen för kommunal assistans 11 procent. Samtidigt steg kostnaderna för bostäder med särskild service med 9 procent. Att utgifter lämpas över från den ena instansen till den andra innebär inga reella besparingar. Och de som hamnar i kläm, i värsta fall mellan stolarna, är inte pinnar i statistiken utan människor av kött och blod.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt