EFS-prästens berättelse är viktig läsning

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

På nyhetsplats i dag berättar den tidigare avkragade EFS-prästen i Luleå stift för första gången sin historia. Även om hon har fått upprättelse genom Överklagandenämndens tydliga besked om att domkapitlets åtgärd var felaktig bär hon på starka minnen från hur utsatt och missförstådd hon varit och fortfarande är.

Det är illa nog i ett sammanhang där all verksamhet borde kännetecknas av människovänlighet och tolerans. Och det skulle bli ännu värre om en felaktig tolkning av vad hon sa till konfirmanderna blir utgångspunkten för att vissa nomineringsgrupper i kyrkomötet försöker få en ändring till stånd när det gäller Svenska kyrkans dubbla linje i vigselfrågan. En sådan åtgärd löser inga problem utan skapar tvärtom nya och högst allvarliga.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner