Elisabeth Sandlund: Beslutet att avkraga prästen i Luleå innebär risker

Domkapitlets utslag om prästen i Luleå riskerar att leda till en överdriven försiktighet att tala om Bibeln som den kristna trons osvikliga utgångspunkt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!