Elisabeth Sandlund: Det avvikande med Knutby fortsätter kittla

”Knutby” har blivit ett signalord som väcker starka känslor och stor nyfikenhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I kväll sänds ännu ett program i raden av dem som gjorts om Knutby sedan morddramat för 14 år sedan. SVT:s Uppdrag granskning förefaller ha genomfört ett gediget arbete och talat med ett stort antal av medlemmarna i församlingen. På nyhetsplats i Dagen berättar tidigare pastorn Peter Gembäck öppet om hur den dåvarande församlingsledningen medvetet vilseledde Pingst och medger att det var helt rätt att Knutby uteslöts ur pingströrelsen våren 2004.

”Knutby” har blivit ett signalord som väcker starka känslor och stor nyfikenhet. Det gäller såväl i som utom svensk kristenhet.

Så kommer det att förbli under lång framtid även efter att rättsväsendet sagt sitt om de personer som polisanmälts för misshandel.

Knutby är en tragedi, först och främst för dem som saknade förmåga att värja sig mot ett manipulativt ledarskap som inte drog sig för att missbruka Guds ord för att få människor dit man ville. Till de drabbade hör dessutom en vidare krets av anhöriga. Det är många liv som behöver byggas upp på nytt och mycket tid som gått förlorad.

Men Knutby är naturligtvis inte typisk för svensk kristenhet, inte för frikyrkligheten och inte heller för pingströrelsen.

Det är just därför att förhållandena avviker så kraftigt från det normala som skildringarna inifrån den lilla församlingen i norra Uppland blir så kittlande och drar till sig så stor uppmärksamhet. Förr i världen fick unga journalister lära sig som en lättmemorerad tumregel att den vardagliga händelsen ”hund biter man” inte var något att skriva i tidningen om men att den sällsynta företeelsen ”man biter hund” däremot var värd en ordentlig rubrik. Uppmärksamheten kring Knutby belyser än en gång detta

Att det förhåller sig så må vara fullständigt självklart för kristna som aldrig varit i närheten av händelser och beteenden som de som kännetecknat församlingen i Knutby. Det är däremot inte lika givet att en sekulariserad omvärld ser på saken med sådana ögon och risken finns alltid att uppmärksamheten kring Knutby spär på fördomar och förhastade slutsatser om svensk frikyrklighet. När sådana åsikter vädras kan de bara bemötas med en kombination av tydlighet och ödmjukhet.

Läs också: Peter Gembäck: ”Det var rätt av Pingst att utesluta Knutby”
 

Det som skedde i Knutby kan hända igen, säger Peter Gembäck i intervjun i Dagen. Att historien skulle upprepa sig till punkt och pricka är osannolikt. Knutby är och förblir unikt i svensk kristenhets historia.

Men det går heller inte att bortse från risken att andra kristna verksamheter spårar ur och att omvärlden inte ingriper förrän det är för sent. Det saknas inte kunskap om vilka tecken som kan tyda på att en kristen gemenskap där starka ledare får stor makt är på väg att förvandlas till en sekt. Till dessa hör sådant som isolering från omvärlden och brutna kontakter med familj och vänner. Då är det dags att slå larm och låta varningsklockorna ljuda.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Böneutrop
Kyrka och politik