Elisabeth Sandlund: Det intressanta är vad Ebba Busch Thor inte sa

Det mest intressanta med KD-ledaren Ebba Busch Thors tal i Almedalen på torsdagskvällen var inte vad hon sa – även om hon sa mycket som var klokt och bra – utan det hon inte sa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Mot slutet av sitt tal dristade sig Ebba Busch Thor till en gissning om hur talet skulle behandlas i medierna. Inget fokus på sakfrågorna utan två typer av artiklar: dels sådana som filosoferar om det är taktiskt rätt att lägga så mycket tonvikt på de äldres situation, dels retorikanalyser som liknar de sportreferat som hennes fotbollsspelande man också utsätts för.

Hon har rätt. Sådant intresserar journalister. Vi har en tendens att uppmärksamma det politiska spelet mer än de samhällsfrågor som politikerna lanserar förslag till lösningar på.

Och för att uppfylla KD-ledarens prognos: Ja, det är helt rätt för KD att lyfta fram äldrefrågor. Hade den medvetna satsningen gjorts tidigare är det möjligt att opinionssiffrorna sett annorlunda ut. Även om det är möjligt att det är för sent för att vända trenden är det en chans som är värd att tas, just därför att det är ett viktigt område med stort utrymme för konkreta reformförslag.

Och ja: Ebba Busch Thor hade likt en idrottsutövare toppat formen till torsdagskvällens match. Talet var skickligt uppbyggt och framfördes ledigt med ett genomtänkt utnyttjade av bilder och grafik på ett sätt som är ovanligt på Almedalsscenen.

Men, som sagt, det mest intressanta var det som inte sades. Både Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) la stor vikt vid att visa att Alliansen har framtiden för sig, att enigheten mellan de fyra borgerliga partierna alls inte vacklar, att det finns en beslutsamhet och beredskap att gemensamt ta över regeringsmakten.

Ebba Busch Thor sa inget positivt om Alliansen utan nöjde sig med att beklaga att det inte finns enighet om en gemensam budget och att ett stopp för skattehöjningarna är ett andrahandsalternativ som KD nu får nöja sig med.

Både Björklund och Lööf rev ner de starkaste applåderna när de försäkrade att de aldrig någonsin tänker ge Sverigedemokraterna inflytande över politiken. Busch Thor nämnde överhuvudtaget inte SD i sitt anförande.

Även om man ska vara försiktig med e silentio-argument, det vill säga dra slutsatser av sådant som inte sägs, kommer det att ge upphov till spekulationer.

Det kan man också säga om formuleringen ”Senast om ett år är det val”: 
På ytan helt korrekt (även om det är drygt 14 månader kvar till den fastställda valdagen i september 2018). Men nog väcker det funderingar om att KD håller öppet för ett nyval dessförinnan. 

Läs fler artiklar om Ebba Busch Thor

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar

(G) som i Gud i Almedalen

  • Vad är (G) som i Gud?
    Det är namnet på ett samarbete i Almedalen mellan tidningen Dagen, Frälsningsarmén och Pingst FFS. Vi anordnar seminarier, debatter och samtal i Krukmakarens hus under Almedalsveckan.
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.