Elisabeth Sandlund: Hot om världens undergång frälser inte

Bön för Sverige och bön för väckelse kan vi inte få för mycket av. Men det innebär inte att alla former är lika bra, skriver Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vi är många som ber för Sverige, för en förändrad attityd i hela samhället och för att politiker av olika schatteringar ska hitta vägen framåt och finna lösningar på komplicerade och allvarliga problem. Vi är många som ber om väckelse, för att människor i vårt land ska söka och finna Gud och inse att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Det gäller i lika hög grad välbeställda sekulariserade ”svenssons” och alla dem som med en bakgrund i andra religioner sökt sig hit i förhoppningen att få en bättre framtid.

Bön för Sverige och bön för väckelse kan vi inte få för mycket av. Och det ligger i sakens natur att sådan bön tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Men det innebär inte att alla former är lika bra. Det finns till och med sådant som är kontraproduktivt.

Gud är till sin natur kärlek. Det utesluter inte allvarsord. Men det innebär att skrämselpropaganda och hot om undergång har små, rentav obefintliga, möjligheter att dra människor till den kristna tron men överhängande risk att skrämma bort dem som börjar inse att Guds återkomst i svenskt samhällsliv är ett faktum.

När Jesus ber för sina lärjungar innan han ska lämna dem är hans bön att de, och vi, ska bli ett med det klart uttalade syftet att världen ska kunna tro. Jesusorden i Johannesevangeliets 17:de kapitel är en utgångspunkt för ekumenik i alla dess former. Man kan ha synpunkter på hur Sveriges kristna råd fungerar men det är otvetydigt att organisationen tack vare sin bredd är en tung ekumenisk aktör och därmed viktig för utbredningen av Guds rike i vårt land.

Läs också Bönekonferens lockar med väckelse - eller undergång

 

När den israelbaserade pastorn Lars Enarson kallar till bönesamling i Solnahallen om en månad finns det ingen anledning att betvivla hans goda uppsåt. Men den skrift som publicerats inför eventet är en provkarta just på skrämselpropaganda och på förakt för kristna som inte till punkt och pricka delar hans egna uppfattningar. Till det kommer Enarsons i andra sammanhang, nu och tidigare, uttalade stöd inte för kristna politiker i alla partier och för en stärkt kristen värdegrund i politiken utan för ett parti, Sverigedemokraterna. Det faktum att SD i vissa opinionsundersökningar för tillfället placerar sig på första plats ser Enarson som ett bönesvar på de rop till Gud som han manade till inför riksdagsvalet 2018.

Det hedrar pastorerna Lennart Torebring och Birger Skoglund att de beslutat sig för att kliva av bönesamlingen. Som framgår av nyhetsartikeln är det den negativa synen på ekumenik och Enarsons stöd för SD som är orsaken. Torebring påpekar bland annat att han, i motsats till Enarson, har ansvar för en församling, We are one church, där många med utländsk bakgrund funnit sin tro och sitt andliga hem.

Att de båda pastorerna inte vill förknippas med denna bönekonferens innebär inte att vare sig de eller alla vi andra slutar be för och hoppas på ett bättre svenskt samhälle - och en väckelse med 2020-talets förtecken.

Läs också Två pastorer hoppar av bönekonferensen i Solna

Läs mer om konferensen Nordens kallelsestund

Läs mer om konferensen Nordens kallelsestund

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Slöjförbud i skolan