Elisabeth Sandlund: Inget går upp mot mänskliga möten

Kyrkan måste utnyttja ny teknik utan att bli dess fånge.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Vår tids areopag är mobiltelefonen,” skrev Johan Eriksson i sin debattartikel i fredagens tidning och manade svensk kristenhet att erövra de digitala kanalerna för att kunna nå dagens människor med evangeliet. Nu får han svar på tal av två debattörer:

Låt kyrkan vara en motkultur till teknikutvecklingen

Relationerna är det viktiga

Tvärtemot vad många spontant tänker sig har Kyrkan genom historien knappast varit teknikfientlig när det gäller att sprida budskapet med de medier som stått till buds.

Det var de kristna i fornkyrkan som först insåg finessen med att övergå från otympliga rullar till mer lätthanterliga fyrkantiga volymer. Ett millennium senare gav den nyuppfunna boktryckerikonsten möjlighet att sprida Bibeln på de språk som människor talade. Vid 1800-talets mitt, när tidningspapperet blev billigt tack vare de innovationer som gjorde att träråvara kunde användas, insåg väckelsens förgrundsgestalter vilka möjligheter som öppnades. Kristna tidningar spreds över landet i större upplagor än profana organ. De blev verktyg för evangelisationen och ett kitt som höll samman väckelserörelsen.

Med det perspektivet är det en självklarhet att Kyrkan – samfund och enskilda kristna – ska utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder att nå ut med budskapet. Men det finns ett viktigt förbehåll.

Att använda teknik, vare sig det handlar om tryckpressar eller internet, blir kontraproduktivt om det innebär att Kyrkan blir teknikens fånge.

Det ögonblick vi glömmer det som dagens debattörer trycker på, att det först och främst handlar om mänskliga relationer, om möten i verkligheten och inte enbart via sociala medier, är vi ute på farliga stigar.

Den som likt Nikodemus i Johannesevangeliet i smyg sökt svar på sina frågor om livets mening men i vår tid genom att surfa på nätet måste få möta människor som kommit längre på den kristna vägen. Lämnas han eller hon åt sitt öde finns risken att knapptryckningarna leder bort och inte hem. Och då hjälper det föga om Kyrkan är bäst i världen på digital teknik.

Till problembilden hör att de sociala medier som vi kan få för oss att vi behärskar i själva verket styrs av aktörer med stor makt och möjlighet att ändra spelreglerna efter eget gottfinnande.

Beskedet från Facebook att innehåll genererat av kommersiella intressen men också av seriösa nyhetsmedier ska nedprioriteras är ett färskt exempel.

Även om många ser fram emot färre annonser i flödet innebär det en uppenbar risk för fler filterbubblor med tjockare väggar när användarna i minskad utsträckning utsätts för information som kan tänkas rubba deras cirklar. Vd Mark Zuckerberg uppger syftet är att öka ”välbefinnandet” hos Facebookanvändarna. Det låter vackert men bedömare tror att det handlar om något helt annat – att göra Facebook mer aptitligt hos de kinesiska makthavarna så att den gigantiska marknaden i Kina öppnas för företaget. Sociala medier handlar inte bara om mänskliga relationer utan också om pengar, stora pengar.

Läs mer: Dags att digitalisera kyrkan!

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.