Elisabeth Sandlund: Kyrkorna ger inte upp kampen

Human migrationspolitik är ingen utopi!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det har sagts tidigare och det kommer att sägas igen: Eftervärlden kommer att döma oss. När 2010-talets historia skrivs kommer det att heta att fredsprojektet EU inte höll måttet och att Sverige, ett av världens rikaste länder, välkänt för att i alla lägen kämpa för mänskliga rättigheter, inte förmådde leva upp till sitt rykte när det verkligen gällde.

De tumultartade scener som utspelade sig vid förvaret i Åstorp på måndagskvällen är ytterligare en illustration av hur omänskligt människor behandlas som inte gjort något annat än att försöka hitta en fristad undan krig och terror. Rapporterna inifrån förvaret berättar om att flyktingar som väntar på utvisning hanteras som grova brottslingar med exempelvis förbud mot varje form av kroppskontakt med vänner och anhöriga som kommit för att ta farväl.

Framtidens historiker kommer, tack och lov, att kunna konstatera att det fanns de som inte vände bort blicken och som inte gav sig.

De kommer att kunna berätta att det fanns individer och organisationer som vägrade godta de av egoism präglade argumenten, där vakthållningen kring den egna välfärden vägde så tungt att medmänsklighet och barmhärtighet fick stryka på foten. Att den svenska kristenheten genom Sveriges kristna råd går i bräschen för en human migrationspolitik är något att vara stolt över för varje kristen. De tre kraven från 2016 års julupprop – de barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening – är tyvärr lika aktuella ett år senare, nu i december 2017. Därför är det naturligt att aktionen fortsätter.

Det finns spikar som måste hamras på gång på gång. Det finns kamper som måste utkämpas även om de förefaller omöjliga att vinna.

Regeringens förslag från slutet av november att låta ensamkommande flyktingungdomar stanna så att de kan fullfölja sina gymnasiestudier var en liten framgång som lät de berörda ana möjligheten av ett framtidshopp. Men så länge utvisningarna av personer i samma grupp inte stoppas i väntan på att nya lagregler är på plats är det inte mer än ett teoretiskt hopp som, om det ska bli uppfyllt, kan kräva ett liv i totalt utanförskap det närmaste halvåret.

De som slåss för en human migrationspolitik beskylls inte sällan för att vara naiva och ha fått för sig att Sverige ensamt kan lösa alla världens flyktingproblem. Det är en lättköpt argumentation med tydliga populistiska undertoner. Och den har inte saklig grund. En värld utan gränser, där var och en har möjlighet att söka sig en framtid var helst han eller hon önskar, är en utopi.

En migrationspolitik präglad av de värderingar som kyrkorna envetet och utan att förtröttas går i bräschen för är en konkret möjlighet som går att förverkliga - om bara viljan finns.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.