Elisabeth Sandlund: Låt inte frustrationen ta överhanden

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Då kom det väntade beskedet från regeringen att gränsen för allmänna sammankomster sänks från 500 personer till 50. Sverige har legat långt högre än andra länder, där åtskilliga gått så långt som till att förbjuda att mer än två personer möts. Dessutom kommer nya och skärpta riktlinjer även för mindre arrangemang.

Många församlingar har redan anpassat sin verksamhet, även sådana där söndagens gudstjänster sällan eller aldrig samlar 500 deltagare. Antalet webbsända gudstjänster har ökat under de senaste veckorna. Det blir inte samma sak att gå i kyrkan framför datorn. Men ”annorlunda” är inte samma sak som ”dåligt”. Den stora fördelen är att alla kan vara med, också den stora gruppen 70-plussare som hörsammat uppmaningen om att hålla sig hemma för att minska risken att bli smittad. Och i den framtid som väntar på andra sidan coronakrisen har en digital kompetens och kreativitet arbetats upp som kommer att kunna utnyttjas även fortsättningsvis.

Ja, det är tufft. I en tid när människor behöver gemenskapen i kyrkan bättre än någonsin inskränks möjligheterna att erbjuda just detta. Låt inte frustrationen ta överhanden utan se det i stället som en utmaning att hitta nya sätt att hålla kontakt med församlingsmedlemmarna – och att nå ut med kyrkans budskap till en vidare krets.

Svensk kristenhet måste ta sitt samhällsansvar och anpassa sig efter de regler som gäller. Men den stora uppgiften är att sprida hopp i en tid där många känner hopplöshet. Och att utan förtröttas fortsätta att be för alla som är rädda, alla som är sjuka, alla som sliter med att rädda människoliv och begränsa smittspridningen.

Läs mer om corona och kyrkorna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om Coronaviruset

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava
Explosionen i Beirut
Alia Abboud.
Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump