Elisabeth Sandlund: Opinionsbildning är varje kristens ansvar

Ansvaret för opinionsbildning på kristen grund kan inte hänskjutas till "någon annan."

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!