Elisabeth Sandlund: Pågår återtåg för ideologier?

Ord som ”ödesval”, ”det mest dramatiska politiska läget i modern tid”, ”total ovisshet”, ”nu gäller det” duggar tätt i Almedalen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Applåder under och efter paneldiskussionerna, bullret när resväskorna rullas över gatstenarna, sorlet från otaliga mingel – Almedalsveckan har sina karaktäristiska ljud, 2018 liksom tidigare år.

Men nog ligger det ett särskilt allvar i luften just denna gång, när politiker, lobbyister, företrädare för intresseorganisationer, mediefolk, företagsmänniskor och helt vanliga samhällsintresserade medborgare trängs på Visbys gator. Ord som ”ödesval”, ”det mest dramatiska politiska läget i modern tid”, ”total ovisshet”, ”nu gäller det” duggar tätt.

Det är knappast så att utgången av valet den 9 september, om exakt 66 dagar, bestäms enbart av vad som sägs – och inte sägs – under Almedalsveckan.

Men det råder å andra sidan knappast någon tvekan om att partiledarnas tal och andra politiska utspel kommer att sätta sin prägel på återstoden av valrörelsen. En partiledare som misslyckas med att tydliggöra sitt budskap får räkna med att kämpa i uppförsbacke under de veckor som återstår till dess väljarna ska säga sitt.

Den intensiva bevakningen inte minst i radio och tv och sociala medier gör att talet om Almedalen som en bubbla, ett tillhåll för en liten privilegierad elit, är grovt överdrivet. I själva verket är det så att alla intresserade, oavsett om de är på plats eller inte, har möjlighet att ta del av vad som sker och därmed chans att bilda sig en egen uppfattning.

Ulf Kristersson (M), Jonas Sjöstedt (V) och Jan Björklund (L), som svarat för de tre första kvällarnas tal, tycks alla vara medvetna om stundens allvar.

Det finns ingen anledning att tro att resterande partiledare intar en annan attityd. Publikfriande drag, som när Sjöstedt inledde och avslutade med att referera till nationalikonen Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga eller när Björklund började sitt tal med en hyllning till de svenska fotbollshjältarna, har inte saknats.

Men ännu tydligare märktes en vilja hos alla tre att koppla samman ideologi med praktisk politik, att faktiskt göra reda för inte bara vad man vill åstadkomma utan också varför respektive parti intar sin hållning.

I bästa fall kommer 2018 års valrörelse att i efterhand inte bara bli ihågkommen som den som ledde till en parlamentariskt svårlöst situation och en problematisk regeringsbildning utan också som den när ideologierna återtog sin rättmätiga plats på den politiska arenan. Det är viktigt inte bara i det korta perspektivet utan än mer långsiktigt.

Till den utvecklingen kan de kristna aktörerna ge ett viktigt bidrag.

Den kristna närvaron under Almedalsveckan har ökat år från år och är mer påtaglig 2018 än någonsin hittills. Och uppgiften har inte med partipolitisk ideologi att göra utan handlar om att ständigt och utan att förtröttas påminna politikerna om att det finns något som är viktigare än alla -ismer i världen, nämligen att alltid hålla det okränkbara människovärdet i helgd.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården