Elisabeth Sandlund: Rivna stuprör fördel för alla

Förhållandet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är ett skolboksexempel på stuprörsproblematiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Socialminister Annika Strandhäll (S) hade det svettigt värre när hon på söndagskvällen i SVT:s Agenda skulle förklara regeringens och Försäkringskassans agerande för att få ner sjukpenningtalet till den magiska gränsen 9,0 dagar per år och svensk. Orden ”helt oacceptabelt” återkom flera gånger när hon kommenterade uppgifterna om att antalet avslagna ansökningar styr lönekuvertets tjocklek för de anställda på fler än ett av Försäkringskassans kontor.

Sådant går naturligtvis inte att försvara. Men det är ett mönster som går igen från Försäkringskassans hårdhänta agerande när det gäller assistansersättning.

Också på det området utgick ett tydligt påbud från Rosenbad: ”Stoppa kostnadsutvecklingen!” Och konsekvenserna blev för­ödande för barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar och deras familjer när hjälp­behov definierades om så att en annan magisk gräns, 20 timmar i veckan för grundläggande behov, inte längre uppnåddes. Att Högsta förvaltningsrätten nu återställt ordningen när det gäller den lilla men sårbara grupp som behöver sondmatning för att få i sig näring är endast ett, om än ett viktigt, steg mot att ordningen återställs.

 

Läs mer: Fortsatt kamp mot stuprörssamhället

 

Den senaste Försäkringskasseskandalen sätter fingret på frågan om hur myndigheterna styrs, av såväl lagar som stiftas av riksdagen och som tolkas av domstolarna som av regleringsbrev från regeringen. Det är ett principiellt viktigt spörsmål. Ett annat handlar om förhållandet mellan olika myndigheter.

”Myndigheterna är för mycket i sina stuprör”, konstaterade Annika Strandhäll i Agenda. Det är så sant som det är sagt.

Förhållandet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är ett skolboksexempel på stuprörsproblematiken. Samma person, med nödvändiga läkarintyg försedd, kan samtidigt få besked å ena sidan att han eller hon är tillräckligt frisk för att söka jobb (FK) och å den andra att han eller hon är för sjuk för att kunna arbeta (AF). Det är ett moment 22 som inte drabbar myndigheternas tjänstemän. De gör ju bara sitt jobb, var och en för sig, utan att våga snegla bortom ramverket.

 

Läs mer: Stuprör från hela landet

 

För fem år sedan gjorde Dagens ledarsida ett tappert försök att dra igång en kampanj mot Stuprörssverige. Det gick inget vidare. Ett antal läsare hörde av sig med egna berättelser om hur de eller deras anhöriga hamnat mellan stolarna och vi fick några glada tillrop om att det var ett viktigt projekt. Men när vi ville få någon av ministrarna i den dåvarande alliansregeringen att ställa upp på en intervju på temat: ”Finns det ett annat sätt att organisera stats- och kommunförvaltningen?” kammade vi noll.

Det fanns ingen förståelse ens för att frågeställningen kunde vara viktig.

I det perspektivet är det glädjande att inte bara Annika Strandhäll utan också andra politiker tar ordet stuprör i sin mun. I samband med skandalen på Transportstyrelsen dök det exempelvis upp flera gånger. Men snacka går ju. Nu behövs det verkstad.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården