Elisabeth Sandlund: Teser ska tuggas, inte sväljas hela

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Historien upprepar sig inte. Men den är samtidigt den enda nyckeln till framtiden. Genom att blicka bakåt får vi inspiration och kraft att gå framåt och i bästa fall hjälp att undvika att trilla i samma fallgropar som tidigare generationer. Det gäller i samhället men också i Kyrkan.

Sällan har den kristna historien varit så närvarande som denna höst när reformationen fyller 500 år och uppmärksammas på allehanda sätt i oräkneliga kristna sammanhang.

Frågan är inte om Luthers hammarslag - som sannolikt aldrig ekade utan är en seglivad myt - ska firas utan hur. Dagens ledarredaktion valde att utan att blygas gå i reformatorns fotspår. 95 teser mäktade vi inte med, men väl en tiondel, 9,5 stycken.

Å andra sidan spänner våra teser över ett brett område från evangelisation till miljöansvar, från diakoni till byråkrati, medan Luthers teser hade ett tydligt fokus på den katolska kyrkans handel med avtalsbrev.

Luthers teser blev startpunkten för en process med långtgående effekter inte bara på samtiden utan för all framtid. Vi tror självfallet inte att våra försök att formulera några av de utmaningar Kyrkan av i dag står inför ska få ens en bråkdel av sådana konsekvenser. Men kanske kan de locka till fortsatta samtal, där åsikter testas och bryts mot varandra.

I Dokumentet på sidorna 11 - 15 ägnar sig sex teologer, som representerar olika grenar av svensk kristenhet, just åt detta. De ger oss inte total bakläxa men applåderar heller inte allt utan tycker att ett och annat saknas eller att tonvikten borde ha lagts annorlunda.

Utmärkt, det var just det vi var ute efter. Teser har ibland felaktigt kommit att uppfattas som påståenden som inte får eller går att rucka på.

Det är precis tvärtom - avsikten är att de ska ifrågasättas och utmanas i form av en disputation. Som Christian Braw skrev i sin gästkrönika (19 oktober) är principen till och med så att den som vill säga emot först måste säkerställa att han eller hon begripit exakt vad den som formulerat teserna vill ha sagt. Först när motparten kännner igen sig i beskrivningen av sina ståndpunkter är det dags att säga sin egen mening.

Ett sådant samtalsklimat är något att be om, i samhället och i Kyrkan, i en tid när förutfattade meningar och mer eller mindre medvetna misstolkningar av ”den andres” ståndpunkter leder till hårda och kränkande ord, personangrepp och ökad polarisering. Tes nummer fyra tar fasta just på detta och påstår att Kyrkan har en uppgift att gå före och visa hur man kan vara oense utan att ha ihjäl varandra. På detta behöver vi alla träna.

Varför inte ta våra 9,5 teser som utgångspunkt för en sådan övning och låta dem bli avstamp för ett samtal om framtiden för Kyrkan som helhet men också för den lokala församlingen?

Skulle detta leda till medhåll eller mothugg i skriftlig form vill Dagen självfallet bereda plats för en sådan diskussion, i papperstidningen och/eller på webben.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården