Flickorna som Sverige sviker

En brytning av “könsapartheidsystemet” kan alltså börja när kvinnor träffas i forum för endast kvinnor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Ingen vet hur många som är drabbade. Att flickorna, de unga tjejerna och kvinnorna som lever i hedersförtryck är många vet vi. De blir inlåsta, förhindras välja utbildning och partner, misshandlas, våldtas och könsstympas. I Sverige i dag.

Oskuldsintyg, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, det fundament varpå hederskulturen vilar, är redan förbjudet i Sverige.

Ändå är det enligt Socialstyrelsen 38 000 kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning (2015).

I ljuset av det är det orimligt att det sedan 1982, då könsstympning förbjöds, hittills bara kommit två fällande domar. Lagstiftning är ett trubbigt instrument och har inte nått ända fram, men sänder budskapet att det alltid, utan undantag, är förkastligt med könsstympning.

Ett allt vanligare svar på frågan hur man ska komma tillrätta med hedersförtryck är det populistiska ”förbjud slöja och statsbidrag till religiösa friskolor”, inte minst från liberalt håll.

Eftersom staten måste förhålla sig neutral till konfession kan den svårligen gå in och hindra företrädare från en religion, islam, att bedriva skola. Då måste alla konfessionella skolor stoppas. Men ett förbud behövs inte. Den skola som i dag inte följer läroplan och skollag, där jämställdhet är en av grundbultarna, ska, när Skolinspektionen så bedömer, stängas.

Inte alla konfessionella skolor är hederskulturutbildning för framtida förtryckare, men de finns. Inte alla som bär slöja är förtryckta, men de finns.

Kommer då hedersförtryckta kvinnor från en dag till en annan kunna kasta sina slöjor och bege sig dansandes ut i samhället i sin nyvunna frihet om ett slöjförbud införs? Nej, tvärtom riskerar de redan utsatta att bli än mer utsatta.

Om förtryckarna kan låsa in busskort, gömma telefoner och misshandla till tystnad i dag, kan de det även med ett slöjförbud. Det finns andra, väsentligen viktigare, steg att ta.

Skolan måste fånga upp signalerna. Socialtjänsten, polis och rättsväsende måste få mer resurser, inte minst kunskap, att utreda hedersrelaterade brott.

Det viktigaste är att bryta isoleringen av kvinnorna. Sverige måste satsa på flickorna! Det finns goda exempel på kvinnogrupper. Dit vågar männen skicka dem eftersom det inte finns män där. Här kan kvinnorna få lära sig svenska, sina fri- och rättigheter och få hjälp ur förtryck.

En brytning av “könsapartheidsystemet” kan alltså börja när kvinnor träffas i forum för endast kvinnor.

Vi måste i varje situation vara tydliga med att om Fatimah vill kasta slöjan får hon det - i Sverige. Om hon vill bära slöja får hon det – i Sverige. Mariam får själv välja vem hon vill dela sitt liv med – i Sverige. Hanna har rätt att lära sig svenska och fritt välja vad hon vill utbilda sig till och arbeta med – i Sverige. Aliya får tro, eller inte tro – i Sverige. Alla måste kunna göra resan från förtryck till frihet i Sverige.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.