Förskolebarnen drabbas hårdast av S-förbud mot religiösa inslag

Skolförslag från S omöjliggör kristna förtecken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Läs bakgrund: Även förskolor drabbas av S-förbud mot religiösa inslag
 

”Arbetet vilar på en kristen grund och bygger på kristna värderingar utifrån Bibeln.” ”Vi vill vara en del i församlingens barn- och familjeverksamhet. Vi deltar i gudstjänster och musikaler med sång och drama. Barnen på förskolan besöker kyrkan regelbundet och då träffar vi vår förskolepräst.”

Citaten är hämtade från hemsidan för Svenska kyrkan i Jönköping, där församlingarnas förskoleverksamhet presenteras. Så här ser det ut runt om i landet, i församling efter församling med sammanlagt runt hundra förskolor och många tusen barn inskrivna.

Förskoleverksamheten är därmed en viktig del av Svenska kyrkans­ barnarbete.

När möjligheterna att nå barnen via öppen verksamhet på dagtid minskade och maxtaxereformen genomfördes i början av 2000-talet togs på många håll steget över till att starta förskola.

Vill man tolka det teologiskt kan man se det som ett sätt att de facto bidra till att uppdraget att ge ”dopundervisning i efterhand” i enlighet med Svenska kyrkans dopsyn fullföljs.

Men nu sätts det punkt, om Socialdemokraterna får som de vill. Det dråpslag som partiets kongress utdelade mot alla konfessionella­ inslag i undervisning och utbildning riktar sig inte bara mot det begränsade antalet­ religiösa grund- och gymnasieskolor utan även mot förskolor som drivs med kristna förtecken.

I själva verket skulle förslaget, om det omsätts i en ändring i skollagen som vinner gehör i riksdagen, slå ännu hårdare mot förskolan.

S-kongressen vill inte trampa­ ner skolelevernas rätt att ta egna initiativ utan även i fortsättningen tillåta exempelvis en bönesamling på rasttid om den arrangeras av eleverna själva, inte av skolledningen. Det skulle också ge kristna skolgrupper på skolor, oavsett deras inriktning och huvudman, möjlighet att leva vidare.

Men i förskolan, hur skulle det fungera där? Ska tvååringarna själva ta initiativ till bordsbön? Eller fyraåringarna på egen hand trava i väg till kyrkan för att få träffa förskoleprästen? Ska Credo och Ny Generation starta dagisgrupper med försigkomna femåringar som ordförande för sina yngre kamrater?

Sett med S-kongressens glasögon är det fullkomligt logiskt att rycka undan mattan under de kristna förskolorna. Om det är fel att indoktrinera skolbarn med religiösa föreställningar måste det vara ännu mycket värre att utsätta de allra mest värnlösa, vars möjligheter att komma med kritiska motfrågor är begränsade, för kristen tro.

Hur ska förskolebarnen kunna ifrågasätta rimligheten i att Jesus­ botade den lame mannen som sänktes ned genom taket eller­ kritiskt granska uppmaningen att göra gott mot ”dessa mina minsta”?

Den förälder som söker förskoleplats i Jönköping kan tack vare den tydliga informationen på kyrkans sajt inte sväva i minsta tvivel om vad som väntar om valet faller på Kyrkklockans eller Kyrktuppens förskola. Det är en viktig förutsättning som gör att den rättighet som fastslås i Europakonventionen att ge sina barn en undervisning och en utbildning i enlighet med den egna livsåskådningen kan uppfyllas även under småbarnsåren.

Så måste det få förbli – om sunt förnuft och respekt för mänskliga rättigheter får råda.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.