Frida Park: Anmärkningsvärt motstånd mot samvetsfrihet

Ingen av de svarande cheferna skulle anställa en barnmorska som inte vill utföra aborter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I en undersökning som Dagen gjort bland verksamhetschefer på kvinnokliniker i Sverige framkommer det att ingen av de svarande skulle anställa en barnmorska som inte vill göra aborter.

Skälen de anför: ”rättviseaspekten”, ”ingen mänsklig rättighet att jobba som barnmorska”, ”abort ingår i arbetsuppgifterna”, är argument som Linda Steen och Ellinore Grimmark bemött i sina stämningar, bland annat utifrån argumentet att ingen ska fråntas sin möjlighet att arbeta inom sitt yrke för att den av etiska, moraliska eller religiösa skäl inte kan utföra en arbetsuppgift som enligt deras uppfattning utsläcker mänskligt liv. Även om samtliga verksamhetschefer som svarat är emot samvetsfrihet ska man minnas att det är 55 procent som inte svarat.

Läs också: Så här sa kvinnoklinikcheferna om att anställa barnmorskor som inte vill göra abort
 

Finns det någon verksamhetschef som skulle kunna tänka sig att anställa samvetsömma barnmorskor, och som kanske redan har gjort det, men som på grund av den polariserade debatten inte vill skylta med detta – inte ens anonymt  – av rädsla för kritik eller till och med repressalier? Det förtäljer inte historien. Det vi vet är att debatten har varit bortom all rim och reson där även journalister och debattörer förvånande ofta frångått sakargument och hemfallit till personangrepp.

Notera att flera uppger barnmorskebrist under det senaste året. Trots detta är motståndet så stort mot barnmorskor som inte kan tänka sig medverka vid abort, att man hellre avstår från att göra förlossningsvården säkrare än släpper en sådan över tröskeln. Det får ändå sägas vara anmärkningsvärt!
 

Läs också: Ellinor Grimmark: Jag ville slippa medverka vid aborter men blev hatad

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.