Frida Park: Applådera inte ett slöjförbud, kristna!

Risk att hedersförtryckta hamnar ur askan i elden, skriver Frida Park.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I sin kamp mot hedersförtryck propagerar liberala kvinnor för förbud mot slöjor på grundskoleflickor. Som argument anför man att barnet har rätt till religionsfrihet. Samtidigt tas ingen som helst hänsyn till att det i Europakonventionen fastslås att föräldrar har rätt att fostra sina barn i enlighet med den egna tron.

Varför har föräldrar rätt att fostra sina barn efter eget huvud och egen tro? För att människor är olika. Det finns ingen neutral barnuppfostran. Varje förälder är en produkt av sin kultur, ideologi, tro, erfarenhet, personlighet och sina gener.

Ingen förälder kan alltid ge sitt barn alla alternativ. Sådant är bara utopiskt dravel. Mammor och pappor gör så gott de kan, oavsett livsåskådning. Gillar vi inte längre olika?

En viktig utgångspunkt måste vara att de allra flesta föräldrar, även religiösa, älskar sina barn och vill dem väl.

Många kristna ansluter sig aningslöst till kraven på slöjförbud utan att reflektera över att exakt samma argument kan appliceras på judisk omskärelse, pingstkyrkans barnkör eller missionsförsamlingens söndagsskola.

Det är vällovligt att många krafter tydligt tar ställning emot hederskultur. Allt förtryck måste med emfas motarbetas. Här har samhället, skolor och församlingar inte minst, ett stort ansvar. Men att tro att ett förbud mot slöjor på barn skulle leda till hederskulturens fall är naivt och enögt.

Är slöjan alltid ett uttryck för förtryck? Nej. Kan slöjan vara ett uttryck för förtryck? Ja.

Men ett slöjförbud för barn skulle vara direkt kontraproduktivt och i stället riskera att hela grupper sluter sig och vänder samhället ryggen. Det skulle göra att de utsatta barnen och kvinnorna hamnar ur askan i elden. Ett bättre alternativ är att prioritera sociala insatser, dialog och möten.

Varför anstränger man sig så att svartmåla religion genom att bygga sin argumentation på avarterna? Det är historie- och aningslöst att man i (sekularismens och) jämställdhetens namn vill inskränka de mänskliga rättigheterna.

Förbudsivrarna är ofta personer som menar sig stå för tolerans. Fast när det kommer till sådant de toleranta anser vara intolerant blir man själv rabiat intolerant och ropar förbud.

I en krönika i Göteborgsposten 24 juli skriver liberala Jenny Sonesson att ett slöjförbud för barn vore en markering för ett sekulärt och jämställt samhälle. Förhoppningsvis är det bara slarv med begreppen.

Ett sekulärt samhälle kan enbart uppnås genom totalitära metoder. En sekulär stat däremot står inte på något sätt i motsats till religion.

Är liberaler, som historiskt sett varit de som stått på barrikaderna för människors fri- och rättigheter, beredda att ta till totalitära metoder för att uppnå ett sekulärt samhälle där religiös tro endast har en marginaliserad, och helst ingen, roll?

Det borde inga kristna applådera.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Statsministeromröstning