Frida Park: Avvisning utan tillit ger problem

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Terrormisstänkte Rakhmat Akilov kom till Sverige 2014 för att arbeta och sökte då uppehållstillstånd. I juni 2016 fick han avslag och i februari i år var uzbeken efterlyst för att avvisas, vilket alltså inte skedde.

Om Akilov hade avvisats hade han sannolikt inte varit terrormisstänkt för att ha mördat flera människor på Drottninggatan i fredags. Och en mamma och en pappa skulle aldrig behövt undra vart deras elvaåriga dotter tagit vägen innan de ett dygn senare fick det värsta av alla besked en förälder kan få.

Det är förståeligt att statsminister Stefan Löfven, som många andra, visar frustration över den uteblivna avvisningen, men ännu viktigare att han visar ledarskap. Även om vi aldrig helt kommer kunna förhindra terrordåd finns lärdomar att dra.

Uzbekistan är ett av de länder där Sverige har haft svårt att få till ett välfungerande återvändande. Utan fungerande avtal med mottagande land, kan utländska medborgare med avvisningsbeslut falla mellan stolarna, eftersom man helt enkelt vägrar ta emot dem. Det här måste ändras.

Det blir också plågsamt tydligt att Sverige för länge sedan borde ha sett över lagstiftningen när man känner till att människor, likt Akilov, öppet uttryckt sympatier med till exempel IS.

Nu öppnar migrationsminister Morgan Johansson för att titta på det norska exemplet där samröre med terrororganisationer och deltagande i väpnad konflikt är kriminellt.

Johansson slår fast att har man ett avvisningsbeslut ska man lämna landet, frivilligt eller medelst tvång.

Avvisningar är Gränspolisens uppgift. Märkligt nog omnämns verksamheten endast i förbifarten i Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017/18 trots att det är högprioriterat område i regleringsbrevet för polisen. Mest troligt kommer Gränspolisen nu prioriteras för att förhindra att personer med utvisningsbeslut avviker.

Men många av de senaste dagarnas förslag: fotboja, interneringsläger, inopererat chip, är integritetskränkande och svårligen förenat med en rättstat.

Är alla som har fått avvisningsbeslut potentiella terrorister? Absolut inte. Kristna konvertiter har fått avslag på ansökan trots att de i hemlandet riskerar att dödas om de återvänder – vilket också har skett. Migrationsverket fann inte deras redogörelse tillräckligt övertygande och utvisade dem till en säker död. Därför gömmer flera kristna idag flyktingar som fått avslag i alla instanser.

Ja, utslag har visat sig vara felaktiga. Och i dag tvivlar såväl främlingsvänliga som -fientliga på rättssäkerheten i Migrationsverkets utslag. Det är allvarligt om medborgare inte kan känna tillit till en demokratisk stats institutioner.

Kan man vara säker på att endast de som har skäl får stanna? Och kan man vara säker på att de som verkligen har skäl får stanna?

Båda frågorna behöver få nöjaktiga svar, för att undvika fler terrordåd, men också en häxjakt på människor vars liv är i fara om de tvingas tillbaka till det land de flytt från.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.