Frida Park: Det är hög tid för ett föräldrauppror

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Förskollärare har i flera år varnat för att deras arbetsmiljö är undermålig med hög ljudvolym, stressade måltider, för många barn och för lite personal. Hur är det då inte för barnen? Ändå är utvecklingen sådan att allt fler barn, allt tidigare, sätts in i allt större barngrupper med allt sämre personaltäthet. Inget annat land än Sverige har fler ettåringar på förskola.

Samtidigt kommer rapport efter rapport som visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga rusar i höjden och att svenska barn är särskilt utsatta.

Professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz säger nu uttryckligen att inga ettåringar bör sättas i förskolan. Han får medhåll av docent Maarit Johnson som talar om den aningslöshet varmed man behandlar frågan om små barn i förskolan.

Under de första tre åren grund­läggs barn självkänsla “som ett vaccin som varar livet ut”. Många föräldrar skulle stanna hemma längre om möjlighet fanns. Men vi tuffar på med tidiga (och korta) inskolningar, håller tummar och knäpper händer för att just vårt barn ska klara sig bra, trots allt.

Man hade ju kunnat tro att det skulle få någon politisk återklang när tunga forskare varnar för att de minsta barnen kan fara illa i alltför stora barngrupper, men icke.

I det socialdemokratiska Sverige­ har vi sedan Alva Myrdals dagar indoktrinerats i att förskolan är mycket bättre för barn än de egna föräldrarna.

Det elfte, svenska, budet är: Du skall icke ifrågasätta den svenska modellen!

Den innebär att man så fort som möjligt efter barnafödande­ ska ut i heltidskarriär medan ungarna tas om hand av de av­ staten utbildade pedagogerna­ och skolas i de rätta värder­ingarna.

Propagandan har varit så framgångsrik att förre moderatledaren (!) i sitt första majtal föreslog allmän förskola från två år (till skillnad från dagens tre) med syfte att förbättra svenska elevers resultat i Pisa.

Läs också: Forskare: Sätt inga ettåringar i förskolan

 

Vårt dåliga föräldrasamvete­ är en av orsakerna till att vi hellre lyssnar till Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och förra årets kvinna enligt Expressen. Wold har som mission att dämpa kvinnors dåliga samvete för att inte hinna städa, vilja ta ett glas vin medan man ammar och sätta in ungarna på dagis för att göra karriär.

Men systerskapet har sina gränser. Den kvinna som vill gå emot samtidsströmmen och stanna hemma längre med sitt barn ska enligt professor Wold ”skammas”.

Nej, det är inte lätt att vara förälder i dag. Men frågan är om det inte är svårare ändå att vara barn.

Hur många partiledardebatter har handlat om barns och ungas uppväxtvillkor? Hur många politiker driver frågorna om att ge föräldrar möjlighet att stanna hemma längre med barnen, att minska barngrupperna (drastiskt) i förskolan, att anställa fler dagmammor och dagpappor eller att öppna för barnomsorgspeng? Allt för få. Och allt för få lär det fortsätta att vara – om inte föräldrar börjar lyssna till­ sitt samvete och kräva en förändring.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.