Frida Park: Inför ett mobilförbud för elevernas skull

Även många av eleverna vill se ett förbud mot mobiler i skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Från att ha varit en pigg och skolglad tioåring försvann plötsligt studiemotivationen. Varje skoluppgift blev som ett berg. Koncentrationen tröt och så också orken. Leendena blev färre. Som en del i en stöttande strategi begränsade föräldrarna skärmtiden: från flera timmar till en daglig halvtimme. Effekten förvånade alla inblandade. Barnets sömn förbättrades dramatiskt. Lektionerna som förut varit en pina gick som en dans. Skolresultaten förbättrades stadigt.

Det är inte bara vuxenvärlden som påverkas av skärmstress. Och barns hjärnor är än mer utsatta.

Det pågår ett gigantiskt experiment med den uppväxande generationen. Om smartphones gör att vuxna känner sig mindre harmoniska, stressade, får fokus stört och sömnsvårigheter är sannolikheten stor att barnen drabbas än hårdare.

I en debattartikel på SVT opinion skriver tre framstående barnläkare att mobilförbud i skolan borde vara lika självklart som rökförbud. Förutom beroendeaspekten (som är allvarlig nog i sig själv) visar forskning att hjärnans utveckling kan påverkas negativt.

Teknik har sin givna plats i skolan. Men rektorer som förlitar sig på att föräldrar ska stå med smartphones för att skolor ska kunna känna sig digitaliserade får tänka om och vaska fram datorer till eleverna.

En skola som kämpar med svikande skolresultat, skenande psykisk ohälsa bland eleverna och en allt större brist på arbetsro har inte råd att inte ta skärmarnas roll i dramat på största allvar.

Strax innan jul förbjöd Frankrike mobiler i skolan. Många svenska skolor har också infört förbud med goda resultat. Och faktum är att 8 av 10 lärare är för ett mobilförbud i någon form. De ser eleverna dagligen. De som arbetat länge ser också förändringen: Allt färre elever interagerar med varandra på rasterna eftersom det där spelet, Snapchat eller det senaste klippet på Youtube pockar på uppmärksamhet.

Hur ser man till att ett förbud efterlevs? Det är den vanliga visan, säkert sjöngs den redan på den tiden rökning i skolan förbjöds. Det fina i kråksången är att många av eleverna vill se ett mobilförbud. Få lärare hinner leka polis, men med vettiga konsekvenser kan detta minimeras. Vissa skolor mejlar hem om förbudet överträtts och, om detta upprepas, kallar till samtal hos rektor. Är inte det att dra det hela för långt? Inte om man tar de negativa effekterna på allvar. En av de allvarligaste är nätmobbningen.

Kränkande foton, hot och hat som sprids online blir gränslöst över tid och rum.

Skolan är enligt lag skyldig att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling. Utan ett generellt mobilförbud under skoltid är det i praktiken omöjligt.

Tioåringen i inledningen jublade inte över att få drastiskt mindre skärmtid. Inte till en början. Men någon månad senare, på en lektion i argumenterande text, skrev eleven en text som vädjade till vuxenvärlden att förbjuda mobiler i skolan – för elevernas skull.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.